hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm tổ chức họp bình xét thi đua chuẩn bị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018
Ngày đăng 04/01/2019 | 09:32  | Lượt xem: 215

Sáng ngày 03/01/2019, Hội đồng thi đua khen thưởng phường Ngọc Lâm đã tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng phường bình xét các danh hiệu thi đua chuẩn bị Tổng kết phòng trào thi đua năm 2018.

     Dự và điều hành hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Tuấn - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Phường cùng các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng. Hội nghị mời: Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường.

     Với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống nên ngay từ đầu năm, UBND Phường đã triển khai và phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan, đến nay các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng cơ bản đạt đúng kế hoạch và vượt kế hoạch giao. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn đã phổ biến Hướng dẫn số 15-HD/QU ngày 24/12/2018 của Quận ủy Long Biên về Tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trao huy hiệu Đảng đợt 3/2; tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019. Tại hướng dẫn nêu rõ: Thực hiện quy định số 854-QĐ/QU về giảm họp nâng cao chất lượng cuộc họp trong các cơ quan đảng, chính quyền, cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, vì vậy sẽ lồng ghép tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 và tổng kết  phong trào thi đua năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019. Theo đó, hội nghị đã thông qua danh sách khen thưởng các tổ dân phố văn hóa năm 2018, các tập thể được xếp thứ hạng từ 1 đến 5 để bình xét thi đua.

    Tại hội nghị, qua các ý kiến của các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, ý kiến của đồng chí bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn – Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phường thống nhất và kết luận: khen 15 tổ dân phố văn hóa năm 2018 (trừ 10 tổ dân phố văn hóa được Quận khen), 8 tập thể khen mức 1, 16 tập thể khen mức 2 và thông qua chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết.  Giao thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng hoàn thiện hồ sơ, tham mưu quyết định, chương trình và Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 để Báo cáo Thường vụ Đảng ủy đúng tiến độ, thời gian qui định.

Các đồng chí thành viên HĐTĐ khen thưởng dự họp