hoạt động khối chính quyền

UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức năm 2018
Ngày đăng 07/12/2018 | 12:10  | Lượt xem: 280

Với không khí khẩn trương, nghiêm túc trong 1 ngày 6/12/2018, tại phòng họp III, UBND phường tổ chức đánh giá cán bộ công chức UBND phường năm 2018

           Thực hiện công văn số 04/HD-UBND ngày 29/11/2018 của UBND quận Long Biên về hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2018, UBND phường tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, lao động hợp đồng năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Hoàng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch HĐND phường, cùng toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường. Đồng chí Nguyễn Thế Tuấn - PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường- Chủ trì buổi đánh giá.

         Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn- Chủ tịch UBND phường- thủ trưởng cơ quan đã trình bày toàn bộ nội dung công văn số 04/HD-UBND đến toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan. Trước tiên đồng chí Hoàng Mạnh Cường- Phó Chủ tịch HĐND tự đánh giá, sau đó đến đồng chí chủ tịch UBND, 2 Phó chủ tịch UBND, tiếp theo từng cán bộ, công chức, viên chức trình bày bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của mình theo đúng biểu mẫu của Quận. Từng đồng chí tự trình bày bản đánh giá, tập thể tham gia góp ý, đồng chí chủ tịch UBND đánh giá, quyết định xếp loại đối với công chức, lao động hợp động phường.

           Với mục đích đánh giá cán bộ, công chức, viên chức nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và triển vọng phát triển của cán bộ, công chức, viên chức. Và kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; bố trí, sử dụng công chức viên chức đúng năng lực, sở trường; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết thôi việc; bổ nhiệm, đề bạt theo quy hoạch và thực hiện chính sách tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng công chức, viên chức.

        Việc đánh giá cán bộ, công chức năm 2018 của Phường Ngọc Lâm được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo thẩm quyền. Trong năm 2018, cơ bản các đồng chí hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch tuy nhiên vẫn còn có một số nhiệm vụ của một số cán bộ công chức còn tồn tại, và vị trí xếp loại thi đua chưa được cao. Một số chỉ tiêu thu thuế còn chưa đạt kế hoạch Quận giao; Tình hình vi phạm trật tự đô thị vẫn còn điểm đen vi phạm trật tự đô thị chưa giải quyết dứt điểm. Bên cạnh những tồn tại, có những đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong nhiều tháng.

         Kết quả chung: có 28 đồng chí cán bộ công chức được đánh giá, xếp loại, trong đó đồng chí chủ tịch UBND, đồng chí Phó chủ tịch HĐND, 2 đồng chí PCT UBND được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đề xuất quận xếp loại, 1 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 25 đồng chí xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.

         Tiếp thu các ý kiến đóng góp các cán bộ công chức, lao động hợp đồng cơ quan hứa sẽ phấn đấu tốt hơn nữa hoàn thành các nhiệm vụ được giao, và nhiệm vụ năm 2019. Giao đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh- Công chức văn phòng thống kê tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đánh giá cán bộ công chức báo cáo UBND Quận đúng quy định.

* Một số hình ảnh:

Toàn cảnh buổi đánh giá 

Đ/c Nguyễn Thế Tuấn - PBT Đảng ủy- CT UBND điều hành buổi đánh giá

 Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phát biểu tại buổi đánh giá