hoạt động khối chính quyền

UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức tháng 11 năm 2018
Ngày đăng 30/11/2018 | 15:52  | Lượt xem: 102

Sáng và chiều ngày 28/11/2018, tại phòng họp II, phòng tiếp dân UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức khối KTĐT và khối VHXH tháng 11 năm 2018

       Dự đánh giá cán bộ, công chức có đồng chí Trần Hồng Việt – Phó chủ tịch khối KTĐT, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND phường phụ trách khối VHXH,  cùng các đồng chí cán bộ công chức, lao động hợp đồng khối Kinh tế đô thị và khối Văn hoá – Xã hội

     Trong hội nghị, các đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối đã đánh giá những ưu điểm, tồn tại của từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ tháng 11, và đóng góp ý kiến cho từng đồng chí để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 12. 2 đồng chí PCT đã đánh giá kết quả, tồn tại, vướng mắc của từng đồng chí cán bộ công chức, lao động hợp đồng căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lịch công tác tuần, kế hoạch, chương trình công tác tháng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, tác phong, lề lối làm việc. Theo đó, trong tháng 11 còn một số tồn tại hạn chế như: qua đợt kiểm tra công vụ của Quận về kiểm tra, đánh giá 2 mô hình “Mô hình về hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND phường năm 2018” và “Mô hình bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân tại phường năm 2018” vẫn chưa có văn bản bàn giao, chưa phân công trách nhiệm quản lý trang thiết bị phòng tiếp dân, các đơn giải quyết xong chưa có hồ sơ khép qui trình; Việc chấm điểm chỉ số cái cách hành chính còn nhiều nội dung chưa chỉ rõ tồn tại và tài liệu minh chứng; hồ sơ công việc của một số cán bộ chuyên môn thiết lập chưa đảm bảo, chưa tham gia tích cực trong công tác tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần, việc sắp xếp bàn làm việc chưa gọn gàng, thực hiện nội qui cơ quan trong đôi lúc chưa tốt. Tiếp đến, hội nghị đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến đối với từng đồng chí, song song với việc đánh giá, 2 đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối cũng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2018. Tháng 12 là tháng cuối cùng của năm, 2 đồng chí phó chủ tịch đề nghị các cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tập chung hoàn thành các chỉ tiêu giao, chuẩn bị đánh giá cán bộ công chức năm 2018, chuẩn bị các nội dung Tổng kết thi đua năm 2018.

           Kết quả đánh giá cán bộ công chức, lao động hợp đồng 2 khối kinh tế đô thị và Văn hóa xã hội như sau: Tổng số:  29 đồng chí được đánh giá, trong đó 27 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.