hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm tổ chức tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin 2016 và dự thảo Luật dân số 2017
Ngày đăng 09/10/2017 | 10:23  | Lượt xem: 279

Chiều ngày 02/10/2017, tại hội trường Nhà văn hóa, UBND P.Ngọc Lâm tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật dân số và Luật tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp luật miễn phí.

 

     Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tiến- ĐUV- PCT UBND phường, cán bộ Tư pháp phường, cùng dự trên 100 người là các ông, bà Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thành viên các tổ hòa giải và trưởng các chi hội đoàn thể 29 TDP dự hội nghị.

    Ông Nguyễn Văn Hà – Đoàn Luật sư TP.Hà Nội trực tiếp làm báo cáo viên đã tập trung giới thiệu những điểm mới của Luật Dân số và Luật tiếp cận thông tin; Đây là những đạo luật quan trọng, việc nắm bắt những quy định của các luật này, nhất là những điểm mới là hết sức cần thiết  đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ hội nhập quốc tế.

    Qua buổi tuyên truyền này, các thành viên tham dự hội nghị đã tiếp cận được những thông tin tuyên truyền về Luật tiếp cận thông tin và dự thảo Luật dân số, qua đó nâng cao năng lực,  hiệu quả trong xây dựng, thực thi và áp dụng pháp luật, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, phát huy giá trị trong thực tiễn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân

Toàn cảnh hội nghị