hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm tổ chức họp Ban chỉ đạo quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo” phường về thống nhất xây dựng, sửa nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết năm 2017.
Ngày đăng 16/09/2017 | 10:04  | Lượt xem: 241

9h30 sáng ngày 15/09/2017 tại phòng họp III cơ quan phường, UBND phường Ngọc Lâm đã tổ chức họp ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo về thống nhất việc xây dựng, sữa chữa nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết năm 2017.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Tuấn - Chủ tịch UBND phường,  cùng các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo, đại diện ban lãnh đạo tổ dân phố số 12, 14, 22 phường Ngọc Lâm.Tại cuộc họp các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo đã nêu ra danh sách các gia đình chính sách đề nghị ban quản lý quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" phường hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa năm 2017. 

Qua ý kiến đóng góp của các đồng chí nêu ra tại buổi họp, đồng chí Chủ tịch UBND phường đã kết luận và thống nhất danh sách các gia đình chính sách được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà, cụ thể như sau:

1.Thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho gia đình ông Đỗ Đức Hạnh hộ nghèo tổ dân phố số 14; hỗ trợ kinh phí cải tạo sửa chữa nhà cho gia đình bà Phạm Thị Bút hộ nghèo tổ dân phố 12; hỗ trợ kinh phí sữa chữa cho gia đình bà Nguyễn Thị Mai vợ liệt sỹ tổ dân phố 12 là không quá 10 triệu đồng.

2.Thống nhất trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Lụa bệnh binh 2/3 tổ dân phố số 22 là chưa xem xét, hỗ trợ kinh phí tại thời điểm này.

3.Tiếp tục vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ " Vì người nghèo" để thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công, người nghèo; chủ động phối hợp với các bộ phận, lãnh đạo tổ dân phố để tiến hành khởi công xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà cho các gia đình chính sách đảm bảo đúng tiến độ.