hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc lâm triển khai kế hoạch tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020
Ngày đăng 15/09/2017 | 11:14  | Lượt xem: 403

Chiều ngày 14/9/2017, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017, tổ chức bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn- Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể, các đồng chí  bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng Ban công tác mặt trận 29 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thế Tuấn- Chủ tịch UBND phường đã triển khai 08 biểu mẫu theo các nội dung trong kế hoạch liên tịch số 03/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 1/9/2017 của UBND-UBMTTQ phường Ngọc Lâm về việc Tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017 và tổ chức bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố trên địa bàn nhiệm kỳ 2018-2020.  Hội nghị đã nghe 2 ý kiến phát biểu của các đồng chí tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận đóng góp, trao đổi, thảo luận về tổ chức tổng kết hoạt động tổ dân phố và cách lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình, ngày bẩu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND yêu cầu các tổ dân phố tập trung quan tâm vào công tác tổng kết tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017, tổ chức bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng nguyên tắc, bầu đúng, bầu đủ và ổn định tình hình địa phương. Thực hiện tốt qui chế dân chủ, phát huy các hình thức tự quản trong Tổ dân phố gắn liền với việc đánh giá kết quả hoạt động của tổ dân phố, thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017; Giới thiệu, lựa chọn, bầu những người đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020; Đề nghị UBND-UBMTTQ phường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổ dân phố trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức các hội nghị đúng quy trình, chất lượng, đúng tiến độ, đảm bảo cơ sở vật chất trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Các đoàn thể chính trị-xã hội, tổ dân phố chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017 và Tổ chức bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

* Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Thế Tuấn- Chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạch

Ý kiến đóng góp của các tổ dân phố

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị