hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm nghiêm túc tổ chức kiểm điểm theo Kết luận số 4415 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Ngày đăng 31/08/2022 | 15:48  | Lượt xem: 53

Thực hiện Hướng dẫn số 1515/HD-UBND ngày 15/8/2022 của UBND quận Long Biên về việc hướng dẫn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo Kết luận số 4415/KL-STNMT-Ttra ngày 22/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND quận Long Biên. Sáng ngày 29/8/2022, tại phòng họp 3, trụ sở Đảng ủy- UBND phường, phường Ngọc Lâm tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan đến kết luận 4415/KL-STNMT.

Dự buổi kiểm điểm có đồng chí Nguyễn Thế Thạch- UVBTV- Trưởng Ban tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm chính trị quận, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng- Quận ủy viên- Trưởng phòng Nội vụ quận, đồng chí chuyên viên phòng Nội vụ. Về phía phường Ngọc Lâm có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy- Lãnh đạo UBND phường, trưởng các ngành, đoàn thể phường cùng toàn thể cán bộ, công chức phường.

Trên cơ sở biên bản họp ngày 22/8/2022, UBND phường đã tổ chức họp xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân phải kiểm điểm theo Kết luận số 4415/KL-STNMT-Ttra ngày 22/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường và  Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND quận Long Biên. Theo đó, UBND phường đã xác định rõ cá nhân phải kiểm điểm liên quan đến kết luận 4415 gồm 2 đồng chí: đồng chí Vũ Ngọc Hiệp- Chủ tịch UBND phường, đồng chí Bế Thị Thu Vân- Công chức địa chính xây dựng phường.

Do vậy, ngày 29/8/2022, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của 2 cá nhân liên quan đến kết luận 4415. Tại buổi kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng- Quận ủy viên- Trưởng phòng Nội vụ chủ trì kiểm điểm đồng chí Vũ Ngọc Hiệp- Chủ tịch UBND phường. Đồng chí Trần Hồng Việt- PCT UBND phường chủ trì kiểm điểm đồng chí Bế Thị Thu Vân- Công chức Địa chính xây dựng.

Tại buổi kiểm điểm, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp, đồng chí Bế Thị Thu Vân đã trình bày bản kiểm điểm của mình. Trong bản kiểm điểm của 2 đồng chí đã nêu rõ trách nhiệm của mình như: chưa sát sao trong việc kiểm soát thực hiện công việc được giao, đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác quản lý đất công nhưng trong năm chưa thực hiện được đầy đủ các nội dung và tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra. Việc thiết lập hồ sơ quản lý đất công còn chưa đầy đủ theo quy định; chưa thiết lập được sổ theo dõi xử lý, khắc phục vi phạm trong công tác quản lý đất công nên việc kiểm tra, theo dõi các vi phạm trên đất công do UBND phường quản lý chưa được khoa học. Cả 2 đồng chí nhận kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình công tác.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Thế Thạch- UVBTV- Trưởng Ban tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm chính trị quận đánh giá các đồng chí tại phường Ngọc Lâm đã kiểm điểm sâu sắc, qua đây rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất công trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới UBND phường cần thiết lập hồ sơ đầy đủ, tiến hành làm việc với 18 vi phạm gồm 4 tổ chức và 14 hộ gia đình, cá nhân theo Kết luận 316/KL-STNMT trên địa bàn đưa vào quản lý, đối với các trường hợp còn nhiều vướng mắc, thiết lập hồ sơ báo cáo UBND quận để có hướng xử lý dứt điểm để tránh các sai phạm trong công tác quản lý đất công.

Toàn cảnh buổi kiểm điểm 

đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng- Quận ủy viên- Trưởng phòng Nội vụ chủ trì kiểm điểm 

 đồng chí Nguyễn Thế Thạch- UVBTV- Trưởng Ban tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm chính trị quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị