Xuất bản thông tin

Thường Trực Hội Đồng Nhân phường Ngọc Lâm khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ngày đăng 04/09/2015 | 01:14  | Lượt xem: 2084

.

 

Năm sinh

Trình độ

Liên hệ

Học vấn

Chính trị

Chuyên môn

1. Chủ tịch HĐND phường: Đ/c Hoàng Mạnh Cường

1971

12/12

Trung cấp

Cử nhân kinh tế; Cử nhân văn hóa

SĐT: 0989535898

Mail: Hoangmanhcuong_hdndlongbien@hanoi.gov.vn

2. Phó chủ tịch HĐND: Đ/c Chu Ngọc Thành

1985

12/12

Trung cấp

Cử nhân thông tin thư viện

SĐT: 0987354891

Mail: chungocthanh_longbien@hanoi.gov.vn