Giới thiệu chung

Lịch sử Cách mạng Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Lâm (1930-2010)
Ngày đăng 16/09/2015 | 15:52  | Lượt xem: 3281

.

Trân trọng giới thiệu đến đọc giả cuốn sách " Lịch sử Cách mạng Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Lâm (1930-2010) " do nhà xuất bản Lý Luận Chính Trị Phát Hành. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, trân trọng giá trị truyền thống và coi trọng tổng kết thực tiễn đúc rút kinh nghiệm từ thực tế, Đảng bộ thị trấn Gia Lâm đã quan tâm chỉ đạo công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách "Lịch sử cách mạng Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Lâm (1930-2010)". Cuốn sách tái hiện phần nào những trang sử hào hùng và oanh liệt, ghi lại những nét chấm phá về lịch sử vùng đất con người, quá trình ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng của Đảng bộ.

Trong quá trình sưu tầm tài liệu và biên soạn, bổ sung cuốn sách, Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Lâm (1930-2010), Đảng ủy đã nhận được sự tham gia rất trách nhiệm, đóng góp nhiệt tình của các đồng chí nguyên là cán bộ qua các thời kỳ, các ban ngành, sự chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên. Đến nay cuốn sách đã hoàn thành. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Phòng Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Long Biên, ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên và các đồng chí cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tận tình giúp đỡ để cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc.

 Nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các đồng chí để lần tái bản sau cuốn sách được hoàn chỉnh hơn. Xin trân trọng giới thiệu cuốn Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Lâm (1930-2010) với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường, cùng bạn đọc.

Cuốn sách được chia mục lục như sau:

Lời Giới thiệu

Chương mở đầu: 

          PHƯỜNG NGỌC LÂM - VÙNG ĐẤT CON NGƯỜI VÀ TRUYỀN THỐNG

Chương 1: 

          QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA 

          GIÀNH CHÍNH QUYỀN THÁNG 8 NĂM 1945 Ở THỊ TRẤN GIA LÂM

Chương II:

          KIÊN CƯỜNG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1946-1954)

Chương IV:

          THỊ TRẤN GIA LÂM TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

          VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (1975 - 2000)

Chương V:

          PHƯỜNG NGỌC LÂM THÀNH LẬP, ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA (2004-2010)

PHỤ LỤC

          NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TẶNG CÁN BỘ

          VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG NGỌC LÂM

Nội dung cuốn sách: