đường dây nóng

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng:

1. Số điện thoại:

- Chủ tịch UBND phường: Đ/c Vũ Ngọc Hiệp- SĐT: 0913383321

- Phó chủ tịch UBND phường: Đ/c Trần Hồng Việt - SĐT: 0904050189

- Phó chủ tịch UBND phường: Đ/c Nguyễn Văn Tiến - SĐT: 0904800135

- Số điện thoại đường dây nóng: 02438271462

- Đối với lính vực ATTP có thể phản ánh tới  đầu mối tiêp nhận thông tin:

 + Trạm trưởng y tế phường: Nguyễn Ngọc Sơn - SĐT: 0912145283  

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Văn phòng HĐND - UBND phường Ngọc Lâm: pnl_longbien@hanoi.gov.vn

- Chủ tịch UBND phường: vungochiep_longbien@hanoi.gov.vn

- Phó chủ tịch UBND phường: tranhongviet_longbien@hanoi.gov.vn

- Phó chủ tịch UBND phường: nguyenvantien_longbien@hanoi.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức)!