Danh sách khen thưởng

Hiển thị 1 - 20 trong 58 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
174/UBND Công văn về việc đề nghị quận khen thưởng cán bộ, công chức Bộ phận TN&TKQTTHC tháng 10/2019 28/10/2019
164/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 10 năm 2019 của phường Ngọc Lâm 19/10/2019
377/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 9/2019 28/09/2019
368/UBND Công văn về việc xác nhận việc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà Nước đối với các cá nhận sinh sống trên địa bàn 24/09/2019
150/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 9 năm 2019 của phường Ngọc Lâm 18/09/2019
148/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Người tốt - việc tốt" năm 2019; Tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm Hà Nội được công nhận "Thành phố vì 03/09/2019
41/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng "Người tốt - việc tốt" cấp Quận năm 2019 03/09/2019
40/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm Hà Nội được công nhận "Thành phố vì hòa bình" 03/09/2019
37/TTr-UBND Tờ trình đề nghị khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019 24/08/2019
152/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2019 21/08/2019
139/BC-UBND Báo cáo gương điển hình tiến tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua tháng 8 năm 2019 16/08/2019
321/UBND Công văn "về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT" giai đoạn 2018 - 2019 14/08/2019
151/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động hè năm 2019 - phường Ngọc Lâm 05/08/2019
294/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 7/2019 26/07/2019
123/UBND-BC Báo cáo gương điển hình tiến tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua tháng 7 năm 2019 20/07/2019
277/UBND Phản hồi việc chấm điểm thi đua các phường 6 tháng đầu năm 2019 lĩnh vực Nội vụ 10/07/2019
97/BC-UBND Báo cáo tổng hợp gương điển hình tiên tiến, NTVT tháng 6 phường Ngọc Lâm 18/06/2019
17/HĐTĐKT Tự chấm điểm thi đua lĩnh Văn phòng HĐND-UBND 6 tháng đầu năm 2019 17/06/2019
05/HĐTĐKT Công văn chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm và đăng ký bổ sung danh hiệu CSTĐCS năm 2019 15/06/2019
123/QĐ-UBND Quyết định về viêc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2019 14/06/2019
Hiển thị 1 - 20 trong 58 kết quả.