ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NGỌC LÂM

Giới thiệu về Đảng bộ phường Ngọc Lâm
 | Lượt xem: 1746

.

Phường Ngọc Lâm là địa phương nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, Với tổng diện tích đất tự nhiên 113,04 ha, trong đó đất ở là 57, 01 ha. Khi thành lập toàn phường hơn 6000 hộ với hơn 23000 nhân khẩu, chia thành 14 tổ dân phố. Đảng bộ phường có 21 chi bộ với 1224 đảng viên.

Ban chấp hành Đảng bộ phường 14 đồng chí, Ban thường vụ 05 đồng chí có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; 12/14 đồng chí có trình độ Trung cấp lí luận chính trị trở lên.

*Về Đảng bộ phường:

1. ĐẢNG BỘ PHƯỜNG

-Số lượng các chi bộ trực thuộc: 21Chi bộ với 1224 Đảng viên.

* Thường trực Đảng ủy:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn: Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy.

Điện thoại: 0934522412

Email: nguyenvantuan_pnl_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết: PBT Thường trực ĐU – PCT UBND

Điện thoại: 0915666355

Email: nguyenthituyet_longbien@hanoi.gov.vn

3. Đồng chí Vũ Ngọc Hiệp: PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0913383321

Email: vungochhiep_longbien@hanoi.gov.vn

*Về các tổ chức chính trị - xã hội của phường:

- UB MTTQ phường: Có 14 Ban Công tác Mặt trận các TDP.

- Hội Cựu chiến binh: Có 14 chi hội

- Hội liên hiệp phụ nữ: có 18 chi hội

- Đoàn thanh niên: Có 19 chi đoàn.