công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Lâm lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 31/07/2020 | 14:31  | Lượt xem: 207

Trong 2 ngày 30,31/7/2020, Đảng uỷ phường Ngọc Lâm đã tổ chức hội nghị quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Lâm lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho trên 1000 đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí: NguyễnVăn Tuấn – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường truyền đạt nội dung Nghị quyết. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Lâm lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra trong 2 ngày19,20/5/2020. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết nêu cụ thể 7 nhiệm, 3 khâu đột phá và 12 chỉ tiêu chủ yếu đó là: (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10-12 %/năm theo chỉ tiêu Quận giao. (2) Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước thấp hơn hoặc bằng. (3) Phấn đấu cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo. (4) Mức giảm tỷ suất sinh thô bình quân hàng năm: 0,01%o. (5) Mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng bình quân là 0,2%, (6) Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận "Gia đình văn hóa" 93-95 %/năm, (7) Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận "Tổ dân phố văn hóa" 84 %/năm, (8) Phấn đấu số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 01 trường, (9) Kết nạp đảng viên mới hàng năm từ 8 đến 10 đồng chí.(10) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 80%.(11) Không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. (12) Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thông qua hội nghị tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Lâm lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; góp phần vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đảng bộ, chi bộ một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Và tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên về việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết./.

*Một số hình ảnh: