công tác đảng

Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra về thực hiện nguyên tắc tập trung, thực hiện dân chủ trong đảng đối với trưởng MNSC
Ngày đăng 29/07/2020 | 08:46  | Lượt xem: 36

Thực hiện Quyết định số 04 -QĐ/ĐU ngày 13/7/2020 của Đảng ủy phường Ngọc Lâm; Sau khi nghiên cứu báo cáo của chi bộ và báo cáo cá nhân của đ/c Bí thư chi bộ Trường MNSC, sáng ngày 27/7/2020 đoàn kiểm tra của Đảng ủy phường đã thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ với chi bộ trường Mầm non Sơn Ca và đồng chí Bí thư chi bộ

Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, trưởng đoàn kiểm tra cùng các đồng chí trong thành phần đoàn kiểm, cấp ủy chi bộ Trường mầm non Sơn Ca.

Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Tuấn  - trưởng đoàn kiểm tra đã thay mặt đoàn thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ với chi bộ trường Mầm non Sơn Ca và đồng chí Bí thư chi bộ. Về cơ bản cấp ủy chi bộ và đoàn giám sát thống nhất với nội dung mà đoàn kiểm tra đã đưa ra. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy chi bộ trường khắc phục những hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, giao văn phòng Đảng ủy phường trên cơ sở dự thảo báo cáo và các ý kiến đóng góp đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu và chỉnh sửa báo cáo xin ý kiến các đồng chí ủy ban chấp hành Đảng bộ và ra thông báo kết luận./.

*Một số hình ảnh:

Toàn cảnh buổi họp