công tác đảng

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Lâm lần thứ XXIII
Ngày đăng 27/03/2020 | 15:32  | Lượt xem: 75

Chiều ngày 26/03/2020, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Lâm lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường và các thành viên Tiểu ban.

Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy – trưởng tiểu ban đã triển khai nội dung dự thảo Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí đã định hướng, phân tích những nội dung cơ bản của đề cương, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí phụ trách các lĩnh vực công tác chủ động xây dựng các báo cáo cụ thể để tổng hợp chung vào báo cáo chính trị.

Các đại biểu dự họp đã thảo luận, đề xuất các ý kiến, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để đảm bảo chất lượng của báo cáo chính trị theo đúng tiến độ kế hoạch. Các đại biểu đề nghị cần xây dựng biểu tiến độ chi tiết cho từng nội dung công việc, gắn trách nhiệm của từng đồng chí thành viên tiểu ban với nhiệm vụ được phân công, tăng cường vai trò tham mưu, đôn đốc của văn phòng Đảng ủy, văn phòng HĐND&UBND phường, thành lập bộ phận thường trực và tổ giúp việc tiểu ban để xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận về việc chỉnh sửa và thêm một số nội dung trong báo cáo. Bên cạnh đó thảo luận về các nội dung tham luận, dự kiến 10 tham luận, các đồng chí được phân công xây dựng tham luận và gửi về Đảng ủy phường duyệt xong trước 30/4.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Tiểu ban nhấn mạnh, việc chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa quan trọng. Các đề cương, kế hoạch văn kiện cần phải bảo đảm ngắn gọn, xúc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được và nguyên nhân, hạn chế, những yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm để tạo sự phát triển mạnh mẽ của phường. Đồng chí thống nhất phân công nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND  phường làm bộ phận thường trực. Đồng chí đề nghị từng thành viên Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện xong trước 15/4 nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra./.