công tác đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt phường thực hiện quy trình 02 vòng 05 bước, NK 2020 - 2025.
Ngày đăng 23/03/2020 | 16:07  | Lượt xem: 111

Sáng ngày 23/3/2020, tại hội trường tầng 3 - trụ sở phường, Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Liêm – UV BTV QUận ủy, các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đại hội quận; các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy phường quán triệt và triển khai các nội dung thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở danh sách các đồng chí đủ điều kiện tái cử đã được Đảng ủy phường họp giới thiệu, hội nghị đã tiến hành tiến hành thảo luận Đề án nhân sự do Đảng ủy phường chuẩn bị, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, quy trình giới thiệu, thực tế nguồn nhân sự. Trên cơ sở đó, hội nghị đã tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu kín của hội nghị cán bộ chủ chốt về phương án giới thiệu nguồn nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo danh sách nhân sự tái cử gồm 10 đồng chí đã được Đảng ủy phường thông qua. Kết quả kiểm phiếu danh sách 10 đồng chí đủ điều kiện tái cử đều đạt tín nhiệm cao với tỷ lệ là trên 95%.

Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy phường triển khai các nội dung thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở danh sách các đồng chí đủ điều kiện tham gia Ban chấp hành đảng bộ phường khóa IV đã được Đảng ủy phường họp giới thiệu, hội nghị đã tiến hành tiến hành thảo luận Đề án nhân sự do Đảng ủy phường chuẩn bị, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, quy trình giới thiệu, thực tế nguồn nhân sự. Trên cơ sở đó, hội nghị đã tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu kín của hội nghị cán bộ chủ chốt về phương án giới thiệu nguồn nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo danh sách nhân sự tái cử đã được Đảng ủy phường thông qua. Căn cứ kết quả phiếu giới thiệu tại hội nghị chủ chốt, Đảng ủy phường tiến hành tiếp tục họp để lấy phiếu giới thiệu và phiếu biểu quyết về nhân sự mới tham gia cấp ủy lần đầu với 07 đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đật tỷ lệ trên 95% theo đúng quy trình./.

Toàn cảnh hội nghị