CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
04/'KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 10/03/2019
129/KH-HĐND Thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý TTXD, TTĐT, VSMT, trên địa bàn phường 3 tháng đầu năm 09/03/2019
126/KH-HĐND Thực hiện hủ đè công tác năm 2019 hành động vì một long biên xanh sạch đẹp 09/03/2019
128/KH-HĐND kế hoạch giám sát quản lý tài sản công đối với nhà văn hóa và các cơ sở giáo dục 28/02/2019
127/QĐ-HĐND quyết định giám sát quản lý tài sản công đối với nhà văn hóa và các cơ sở giáo dục 28/02/2019
BC T2 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 06, 07, 08, 09 (Tháng 02/2019) 28/02/2019
78/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 1/2019 27/02/2019
53/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1 năm 2019 27/02/2019
37/BC-UBND BC gương điển hình tiên tiến, người tốt-việc tốt tháng 2 năm 2019 19/02/2019
125/KH-HĐND Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 hành động vì một long biên xanh, sạch đẹp văn minh 15/02/2019
BC T1 BC kết quả xử lý các điểm vi phạm TTĐT các tuần 01, 02, 03, 04, 05 (tháng 01/2019) 31/01/2019
47/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và trả KQTTHC tháng 1/2019 29/01/2019
542/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 12/2018 25/01/2019
03/UBND-TĐKT Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019 21/01/2019
02/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án "Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2019 15/01/2019
18/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" Phường Ngọc Lâm năm 2018 14/01/2019
17/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 10/01/2019
16/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2018 10/01/2019
01/KH-TĐKT Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, NT-VT trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 02/01/2019
498/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 11/2018 27/11/2018