CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
118/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cá cá nhân là người cao tuổi tiêu biểu phường Ngọc Lâm giai đoạn 2014-2019 05/06/2019
BC T5 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 5 năm 2019 30/05/2019
BC T5 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 18, 19, 20, 21, 22 (Tháng 05/2019) 30/05/2019
179/KH-UBND Kế hoạch văn thư lưu trữ năm 2020-2025 tầm nhìn 2030 phường Ngọc Lâm 27/05/2019
137/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 22/05/2019
136/TB-HĐND Thông báo kết luận giám sát về công tác quản lý TTXD-TTĐT-VSMT trên địa bàn phường 3 tháng đầu năm 2019 15/05/2019
70/BC-UBND Báo cáo tổng hợp gương điển hình tiên tiến, người tốt-việc tốt tháng 5 năm 2019 10/05/2019
134/KH-HĐND Kế hoạch giám sát kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước trong và sau kỳ họp thư VII- HĐND phường 06/05/2019
133/QĐ-HĐND quyết định thành lập đoàn giám sát kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri 06/05/2019
162/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 4/2019 25/04/2019
BC T4 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 14, 15, 16, 17 (Tháng 04/2019) 25/04/2019
58/BC-UBND Báo cáo tổng hợp gương điển hình tiên tiến, người tốt-việc tốt tháng 4 năm 2019 19/04/2019
93/TB-UBND Thông báo về việc tham gia phiên giao dịch việc làm Quận Long Biên năm 2019 18/04/2019
135/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý tài sản công đối với các nhà văn hóa tổ dân phố và cơ sở giáo dục 14/04/2019
124/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 3/2019 28/03/2019
BC T3 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 10, 11, 12, 13 (Tháng 03/2019) 28/03/2019
131/BC-HĐND báo cáo kết quả thực hiện quý I nhiệm vụ trong tâm công tác quý II 22/03/2019
69/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2019 19/03/2019
32/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiến tiến NTVT trong phong trào thi đua tháng 3 năm 2019 18/03/2019
68/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019 18/03/2019