CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
157/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 22/10/2019
164/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 10 năm 2019 của phường Ngọc Lâm 19/10/2019
BC T10 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 38, 39, 40, 41, 42 (T10) 19/10/2019
164/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 10 năm 2019 của phường Ngọc Lâm 19/10/2019
156/QĐ-TT HĐND Quyết định triệu tập đại biểu dự kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân phường Ngọc Lâm khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/10/2019
154/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát thực hiện xây dựng "phường văn minh đô thị", "tuyến đường văn minh đô thị" năm 2019 04/10/2019
153/TTr-HĐND Tờ trình về việc phê chuẩn kết quả bầu cử đối với chức danh : Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Lâm 03/10/2019
BC T9 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 9 năm 2019 28/09/2019
377/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 9/2019 28/09/2019
152/TTr-HĐND Tờ trình về việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân 26/09/2019
151/TTr-CTHĐND Tờ trình về việc bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021 26/09/2019
BC T9 BC kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 36, 37, 28, 29 (Tháng 9) 26/09/2019
368/UBND Công văn về việc xác nhận việc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà Nước đối với các cá nhận sinh sống trên địa bàn 24/09/2019
148/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân của đại biểu HĐND phường Ngọc Lâm 3 tháng cuối năm 2019 23/09/2019
149/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2019 20/09/2019
150/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 9 năm 2019 của phường Ngọc Lâm 18/09/2019
BC T9 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 34, 35, 36, 37 (T9) 14/09/2019
148/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Người tốt - việc tốt" năm 2019; Tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm Hà Nội được công nhận "Thành phố vì 03/09/2019
41/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng "Người tốt - việc tốt" cấp Quận năm 2019 03/09/2019
40/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm Hà Nội được công nhận "Thành phố vì hòa bình" 03/09/2019