CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến" phường Ngọc Lâm năm 2019 02/01/2020
207/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Ngọc Lâm 25/12/2019
478/UBND-VP Công văn về việc đề nghị khen thưởng CB, CC bộ phận tiếp nhận và TKQTTHC tháng 12/2019 25/12/2019
206/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác DS-KHHGĐ phường Ngọc Lâm năm 2019 25/12/2019
205/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng quân sự địa phương phường Ngọc Lâm năm 2019 19/12/2019
204/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019 - phường Ngọc Lâm 16/12/2019
164/TTr - HĐND Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND phường Ngọc Lâm năm 2020 15/12/2019
165/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường năm 2019 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 14/12/2019
164/TTr-HĐND Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND phường Ngọc Lâm năm 2020 14/12/2019
162/HĐND Về việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị đại biểu HĐND phường tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ IX 10/12/2019
198/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tac MTTQ phường Ngọc Lâm năm 2019 09/12/2019
GPXD GPXD các hộ dân tuần 49 tháng 12 năm 2019 07/12/2019
163/QĐ - TTHĐND Quyết định triệu tập đại biểu dự kỳ họp thứ IX - Hội đồng nhân dân phường Ngọc Lâm khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 05/12/2019
197/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019 02/12/2019
196/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất săc trong công tác hội và phong trào Hội người cao tuổi phường Ngọc Lâm năm 2019 02/12/2019
195/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng CB,CC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2019 02/12/2019
BC T11 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 11 năm 2019 30/11/2019
437/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 11/2019 27/11/2019
BC T11 BC Ket qua xu ly vi pham TTDT cac tuan 44, 45, 46, 47 (Thang 11) 22/11/2019
194/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội cựu thanh niên xung phong phường Ngọc Lâm năm 2019 21/11/2019