CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
GPXD Giấy phép xây dựng các hộ dân tháng 11 năm 2019 18/11/2019
DS T11 Các trường hợp vi phạm TTĐT tháng 11 năm 2019 18/11/2019
BC T11 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 43, 44, 45, 46 (T11) 16/11/2019
96/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018 13/11/2019
159/KH-HĐND Kế hoạch giám sát kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VIII - HĐND phường 11/11/2019
158/QĐ - HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VIII - HĐND phường 11/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng của cá hộ gia đình hiện đang thi công xây dựng tính đến tháng 11 năm 2019 06/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng của cá hộ gia đình hiện đang thi công xây dựng tính đến tháng 11 năm 2019 06/11/2019
BC T10 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 10 năm 2019 30/10/2019
109/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường năm 2018 nhiệm vụ trọng tậm năm 2019 30/10/2019
174/UBND Công văn về việc đề nghị quận khen thưởng cán bộ, công chức Bộ phận TN&TKQTTHC tháng 10/2019 28/10/2019
BC T10 BC kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 40, 41, 42, 43 (Tháng 10) 25/10/2019
157/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 22/10/2019
164/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 10 năm 2019 của phường Ngọc Lâm 19/10/2019
BC T10 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 38, 39, 40, 41, 42 (T10) 19/10/2019
164/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 10 năm 2019 của phường Ngọc Lâm 19/10/2019
156/QĐ-TT HĐND Quyết định triệu tập đại biểu dự kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân phường Ngọc Lâm khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/10/2019
154/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát thực hiện xây dựng "phường văn minh đô thị", "tuyến đường văn minh đô thị" năm 2019 04/10/2019
153/TTr-HĐND Tờ trình về việc phê chuẩn kết quả bầu cử đối với chức danh : Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Lâm 03/10/2019
BC T9 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 9 năm 2019 28/09/2019