CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
164/TTr-HĐND Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND phường Ngọc Lâm năm 2020 14/12/2019
162/HĐND Về việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị đại biểu HĐND phường tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ IX 10/12/2019
198/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tac MTTQ phường Ngọc Lâm năm 2019 09/12/2019
GPXD GPXD các hộ dân tuần 49 tháng 12 năm 2019 07/12/2019
163/QĐ - TTHĐND Quyết định triệu tập đại biểu dự kỳ họp thứ IX - Hội đồng nhân dân phường Ngọc Lâm khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 05/12/2019
197/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019 02/12/2019
196/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất săc trong công tác hội và phong trào Hội người cao tuổi phường Ngọc Lâm năm 2019 02/12/2019
195/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng CB,CC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2019 02/12/2019
BC T11 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 11 năm 2019 30/11/2019
437/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 11/2019 27/11/2019
BC T11 BC Ket qua xu ly vi pham TTDT cac tuan 44, 45, 46, 47 (Thang 11) 22/11/2019
194/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội cựu thanh niên xung phong phường Ngọc Lâm năm 2019 21/11/2019
193/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội cựu chiến binh phường Ngọc Lâm năm 2019 20/11/2019
191/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ phường Ngọc Lâm năm 2019 20/11/2019
160/TB-HĐND Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ IX - HĐND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021 20/11/2019
161/TB-HĐND Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường Ngọc Lâm trước kỳ họp thứ IX 20/11/2019
130/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý TTXD, TTĐT, VSMT, 3 tháng đầu năm 2019 19/11/2019
184/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 11 năm 2019 của phường Ngọc Lâm 19/11/2019
182/BC-UBND Báo cáo tổng hợp gương điển hình tiên tiến, NTVT tháng 11 phường Ngọc Lâm 19/11/2019
BC T11 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTXD tháng 11 năm 2019 18/11/2019