CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
154/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo ATTP phường 27/06/2018
272/UBND-VP V/v phối hợp hướng dẫn, thực hiện đăng ký kinh doanh bán rượu tiêu dùng 27/06/2018
BC T6 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 6/2018 19/06/2018
145/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND phường Ngọc Lâm 14/06/2018
103/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường 6 tháng đầu năm 2018 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 11/06/2018
102/TTr-HĐND V/v bầu phó trưởng ban KTXH HĐND phường 11/06/2018
100/UBND-HĐND V/v Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị đại biểu HĐND phường txct trước kỳ họp thứ 6 11/06/2018
99/QĐ-UBND Quyết định triệu tập đại biểu dự kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 30/05/2018
98/TB-UBND Về thời gian địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV HĐND 30/05/2018
05/HĐTĐKT Tự chấm điểm và chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm, đăng ký bổ sung danh hiệu CSTĐCS năm 2018 30/05/2018
BC T5 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 5/2018 22/05/2018
94/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt-việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 5 phường Ngọc Lâm 18/05/2018
26/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng gương "Người tốt-việc tốt" năm 2018 17/05/2018
107/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 09/05/2018
189/UBND-VP Cho ý kiến về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 09/05/2018
183/UBND-VP Về việc xóa tài khoản Hộp thư công vụ không có nhu cầu sử dụng 07/05/2018
104/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng và xử lý thông tin hệ thống camera quan sát an ninh phường Ngọc Lâm 07/05/2018
16/TTr-UBND Tờ trình đề nghị khen cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình 02 của Quận ủy Long Biên giai đoạn 2015-2018 23/04/2018
77/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện mô hình CQĐT tháng 4 năm 2018 23/04/2018
95/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 20/04/2018