CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
127/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong khu dân cư trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2022 10/08/2022
126/TB-UBND Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong khu dân cư thuộc địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2022 10/08/2022
98/KH-UBND Về việc điều tra cơ bản và kiểm tra an toàn PCCC&CNH trên địa bàn phường Ngọc Lâm 14/07/2022
109/TB-UBND Về việc tuyển chọn Lực lượng PCCC tình nguyện trên địa bàn phường Ngọc Lâm giai đoạn 2022-2026 14/07/2022
283/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo NQ 68/NQ-CP của Chính phủ và QĐ 3642/QĐ-UBND thành phố Hà Nội (đợt 1) 17/08/2021
277/TB-UBND Thông báo niêm yết công khai các văn bản thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 và việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân liên quan đến chính sách hỗ trợ 29/07/2021
395/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội cựu TNXP phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2015-2020 26/07/2021
384/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận 26/07/2021
QĐ 89/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2021 25/03/2021
QĐ 88/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2021 25/03/2021
04/UBND-TĐKT Công văn về đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021 01/03/2021
KH 03/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của phường Ngọc Lâm giai đoạn 2021-2025 28/01/2021
KH 02/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 25/01/2021
14/QĐ-UBND QĐ khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến" phường Ngọc Lâm năm 2020 22/01/2021
KH 01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch tổ chức cuộc thi "viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước phường Ngọc Lâm năm 2021 08/01/2021
396/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Lâm năm 2020 23/11/2020
173/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 10/2020 của phường Ngọc Lâm 20/10/2020
392./UBND-VP Công văn về việc xác nhận việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước đối với đơn vị đóng trên địa bàn 29/09/2020
148/BC-UBND Báo cáo gương Người tốt- việc tốt, điển hình tiên tiến phường Ngọc Lâm tháng 9/2020 18/09/2020
180/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác thu ngân sách, tập trung vào thuế ngoài quốc doanh 9 tháng đầu năm 2020 15/09/2020