Bài viết chuyên sâu

Tổ tiết kiệm & vay vốn số 2 – Hội LHPN phường Ngọc Lâm làm tốt công tác quản lý nguồn vốn vay
Ngày đăng 14/09/2022 | 09:13  | Lượt xem: 39

Tổ tiết kiệm & vay vốn(TK&VV) số 2 thuộc đơn vị ủy thác Hội liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Lâm, quận Long Biên là tổ TK&VV nhiều năm liền trỉển khai thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn vay. Tuy là tổ có địa bàn phức tạp, tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có 618, trong đó HVPN 314, phụ nữ làm kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ thu nhập chính của các hộ nói chung và chị em cán bộ HVPN nói riêng chủ yếu từ kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm nên đều có nhu cầu nguồn vốn để đầu tư phát triển.

Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, từ khi có nguồn vốn ủy thác tín chấp của các Hội đoàn thể với ngân hàng CSXH quận, được sự quan tâm của Hội LHPN phường, tổ TK&VV số 2 đã tập trung khảo sát danh sách hộ gia đình phụ nữ thuộc cận nghèo, khó khăn có nhu cầu cần vốn vay để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Sau khi khảo sát, tổ lập danh sách thông qua các cuộc họp giao ban đã được bình xét tại địa bàn dân cư; đồng thời được sự thống nhất của các thành viên tổ TK&VV, Tổ tiến hành bầu chọn tổ trưởng Tổ TK&VV, theo địa bàn tổ dân phố ;tổ trưởng được bình chọn là các chị cán bộ hội phụ nữ nhiều năm, nắm địa bàn và có kinh nghiệm lâu năm làm công tác vay vốn theo quy định i tổ quản lý từ 30 đến 40 thành viên. Tính từ năm 2009 đến nay tổ quản lý tổng cộng 116 hộ vay, trong đó hộ vay do phụ nữ khó khăn làm chủ hộ 16 chị, tổng số nguồn vốn vay chi hội quản lý đến thời điểm báo cáo 2 tỷ 566 triệu đồng, hộ vay nhiều nhất 50 triệu đồng, ít nhất 30 triệu đồng. Vốn giải quyết việc làm là 1 tỷ 640 triệu đồng/30 hộ vay; Vay mua nhà ở xã hội là 926 triệu đồng/2 hộ vay

 Qua nhiều năm quản lý cho vay, thu lãi, thu gốc tổ TK&VV số 2 là một tổ điển hình tiêu biểu so với toàn phường về vận động thu lãi tháng đạt tỷ lệ 100%, từ 2009 đến 2021  không có nợ quá hạn, đặc biệt từ năm 2018 tổ vận động các thành viên tổ vay vốn tham gia tiết kiêm đạt tỷ lệ 100%. Hàng năm tổ TK&VV đều kết hợp với Ban thường vụ Hội LHPN phường tổ chức kiểm tra, đối chiếu nợ vay của hộ vay, qua kết quả kiểm tra hầu hết 100% hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện trả lãi, gốc đúng kỳ hạn, các tổ trưởng tổ TK&VV xây dựng sổ sách theo dõi, ghi chép, lưu trữ biểu mẫu đầy đủ, rõ ràng, ngoài việc làm tốt công tác quản lý cho vay, thu lãi, gốc đúng kỳ hạn, vận động thành viên tham gia tiết kiệm đạt tỷ lệ cao, tổ trưởng tổ vay vốn còn thực hiện nghiêm túc công tác giao dịch giữa ngân hàng CSXH phường với Hội đoàn thể của phường vào ngày 05 hàng tháng, tại buổi giao dịch các tổ trưởng đã tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của tổ, những thuận lợi, khó khăn, những vướng mắc và đề xuất với Hội cũng như Ngân hàng có hướng hỗ trợ xử lý kịp thời.

 Nhờ làm tốt công tác quản lý nguồn vốn vay từ nhiều năm qua, tổ TK&VV số 2 – Hội LHPN phường Ngọc Lâm hằng năm đều đạt danh hiệu tổ TK&VV xuất sắc so với toàn phường về công tác thu nợ gốc đúng kỳ hạn và không có nợ quá hạn, cá nhân các chị tổ trưởng tiêu biểu Phạm Trần Tố Hằng nhiều năm liền được Ngân hàng CSXH quận và Hội LHPN quận tặng giấy khen.

 Với những thành tích đạt được trong công tác quản lý tốt nguồn vốn vay, tổ TK&VV số 2 phường Ngọc Lâm cũng đã góp phần tích cực cùng với phường giảm nhanh tỷ lệ hộ cận nghèo, khó khăn, số hộ khó khăn do phụ nữ làm chủ hộ được giúp hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, buôn bán nhỏ đã có điều kiện vươn lên cải thiện cuộc sống, đồng thời góp phần cùng với tổ chức Hội và địa phương giảm nhanh tỷ lệ hộ cận nghèo, khó khăn đây cũng là một tiêu chí phấn đấu của phường Ngọc Lâm trong phong trào xây dựng phường ngày càng phát triển./.

*Một số hình ảnh:

Chị Phạm Trần Tố Hằng - Tổ trưởng Tổ TK&VV số 2 đang hoàn thiện sổ sách 
Công tác kiểm tra giám sát hàng năm được quan tâm
Giao dịch được thực hiện vào ngày 05 hàng tháng