Bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 của MTTQ phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 18/09/2020 | 15:13  | Lượt xem: 70

Là một trong những địa phương  phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thương mại dịch vụ, trong những năm qua, tình hình kinh tế -xã hội trên địa bàn phường có nhiều đổi mới, hạ tầng giao thông được đầu tư, các trục đường, ngõ ngách của các tổ dân phố được cải tạo nâng cấp, đồng bộ thoát nước và chiếu sáng, số hộ kinh doanh ngày càng phát triển, tạo được việc làm và thu nhập cho nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách của địa phương. Bên cạnh đó, Ngọc Lâm cũng có nhiều dự án triển khai trên địa bàn như GPMB đường 40m, dự án nhà ở HDMON, đường xung quanh chợ Gia Lâm….cùng nhiều các hoạt động an sinh xã hội liên quan trực tiếp tới người dân trên địa bàn phường. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, giai đoạn 2018 – 2020, Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã chủ động bám sát các chương trình công tác của MTTQ các cấp và triển khai tổ chức hiệu quả trên địa bàn phường. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc bằng các nghị quyết của Đảng, chương trình giám sát của HĐND, MTTQ và kế hoạch hoạt động của UBND phường.

Trong giai đoạn 2018 – 2020, MTTQ phường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. UBND - UBMTTQ phường cùng các tổ chức thành viên đã chủ động tổ chức, phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật PCTN và các nội dung liên quan tới phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến đội ngũ cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể và các tổ dân phố trên địa bàn. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống đối với Đảng viên, cán bộ, công chức; Xây dựng ý thức tự giác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và ý thức đấu tranh phát hiện hành vi tham nhũng trong cán bộ, công chức, đảng viên. Tuyên truyền các kế hoạch của Thành phố, quận, phường vềNâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2020”; trong đó chú trọng tuyên truyền các giải pháp phòng ngừa và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương liêm chính, dũng cảm tố cáo, phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng; gắn việc phổ biến, giáo dục về PCTN và thực hành TKCLP với việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và hiệu quả với các đơn vị.

Hàng năm MTTQ phường đều xây dựng kế hoạch MTTQ phường tham gia công tác phòng, chống tham nhũng; kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn phường.  Tạo sự thống nhất về chương trình hành động của hệ thống mặt trận phường; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4660-QĐ/TU ngày 23/6/2014 của Thành ủy Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp giữa “Ban Nội chính Thành ủy với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Xây dựng lịch trực tiếp dân hàng tháng, phối hợp cùng UBND phường tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công tác cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đặc biệt các đồng chí chí lãnh đạo cơ quan phường, thường xuyên quán triệt tới các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức viên chức trong cơ quan không được để vợ, chồng, con lạm dụng chức vụ quyền hạn của vợ, chồng, cha, mẹ cán bộ đảng viên, để phục vụ lợi ích cá nhân.

MTTQ phường thường xuyên giám sát đối với những đảng viên sinh hoạt hai chiều, giám sát trực tiếp đối với cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan phường. Tổ chức triển khai hiệu quả giám sát, nhận xét đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú theo Hướng dẫn số 60/HD – MTTQ – BTT ngày 26/4/2018 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội về việc giám sát và nhận xét của Ban CTMT đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

Hội nghị giám sát thu ngoài quy định đối với trường Tiểu học Ái Mộ A và Ái Mộ B

Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát; đổi mới phương thức giám sát đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức, viên chức và đảng viên. Đã tổ chức giám sát được 7 cuộc chuyên đề với các nội dung như: giám sát thu ngoài quy định của trường tiểu học Ái Mộ A và Ái Mộ B; công tác chi trả cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, BTXH, NCT  trong dịp tết nguyên đán; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức cơ quan phường; công tác giảm nghèo; công tác quản lý biển hiệu, biển QC; công tác chi trả hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Tổ chức giám sát thường xuyên đối với công tác quản lý TTXD, TTĐT, VSMT, CCHC, công tác thuế, việc thực hiện các QCDC, các dự án triển khai trên địa bàn phường, việc tổ chức triển khai vận động các loại quỹ ủng hộ theo kế hoạch của MTTQ các cấp và liên tịch với UBND phường…

Không chỉ vậy, MTTQ phường còn chủ động đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy cán bộ và phương thức hoạt động để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện chức năng giám sát theo các luật, các văn bản pháp luật quy định đối với cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, công chức, đảng viên từ đó phát hiện những hành vi tham nhũng để kiến nghị với các cơ quan chức năng Nhà nước  xem xét, xử lý. Tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức hòm thư  phát hiện tham nhũng. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, giao ban dư luận xã hội, ... qua đó góp phần phát hiện những hành vi tham nhũng để kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xem xét, giải quyết và giám sát việc giải quyết. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ phường trong việc giám sát thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và Ban CTMT tổ dân phố trong việc giám sát thực hiện của chính quyền về các chế độ chính sách, pháp luật; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, 06 QCDC của quận; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai, xây dựng đô thị văn minh, ...Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên tham gia giám sát cán bộ công chức, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, nhất là những người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp nhằm thúc đẩy phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tại địa phương. Chủ trì cùng các ngành liên quan trong phong trào vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá trong tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Những kết quả đạt được đã khẳng định hệ thống MTTQ phường Ngọc Lâm đã thực hiện một cách nghiêm túc trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Từ những kết quả đạt được trong giai đoạn qua, MTTQ phường tiếp tục đề ra các giải pháp hữu hiệu để thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, phát huy vai trò giám sát của MTTQ phường, các tổ chức thành viên, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng phường và chính trong các tầng lớp nhân dân trong việc phát hiện và đấu tranh với tham nhũng lãng phí. Quan tâm tới các lĩnh vực có nguy cơ dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như công tác quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư mua sắm công; chi, thu ngân sách; quản lý tài sản công, quản lý trật tự xây dựng...Thực hiện hiệu quả Pháp lệnh 34 đảm bảo dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân có ý kiến tham gia trực tiếp, tiếp tục phát phiếu lấy ý kiến của nhân dân trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng về luật PCTN lãng phí đến mọi đối tượng đặc biệt là cán bộ chuyên môn, công chức, viên chức, đang làm việc tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ thống qua các hoạt động giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên..