Bài viết chuyên sâu

Phường Ngọc Lâm với kết quả thực hiện NQ 42; Quyết định 15 của Thủ tướng Chính Phủ trong việc hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19.
Ngày đăng 20/07/2020 | 15:16  | Lượt xem: 152

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Đến ngày 30/4/2020, UBND phường Ngọc Lâm đã thực hiện chi trả trực tiếp cho nhóm đối tượng là Người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Số lượng được UBND quận Long Biên phê duyệt danh sách hỗ trợ là 585 người, kinh phí 817,250,000 triệu đồng. Cụ thể: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 207 đối tượng với số tiền là 309,500,000đ, đối tượng bảo trợ xã hội là 299 đối tượng với số tiền là 448,500,000đ, người thuộc hộ nghèo 20 đối tượng với số tiền là 15,000,000đ và người thuộc hộ cận nghèo 59 đối tượng với số tiền là 44,250,000đ. UBND phường Ngọc Lâm đã hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng đợt 1 vào ngày 1/4/2020, chi trả đảm bảo kịp thời, đúng quy định; không có tình trạng khiếu kiện, khiếu nại phức tạp xảy ra. Trong thời gian thực hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, phòng LĐTBXH quận cũng đã tổ chức các Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai, lập danh sách cũng như công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng đợt 1 tại địa phương đảm bảo đúng đối tượng, không để xảy ra trục lợi chính sách.

Về nguyên tắc hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, giám sát chặt chẽ không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ hai chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất; chỉ hỗ trợ những đối tượng có nhu cầu, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ từ chính sách hỗ trợ này. Danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-CP của Chính phủ được niêm yết công khai tại cộng đồng dân cư.

Đối với nhóm đối tượng khác như hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu/năm; người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ được UBND phường triển khai thực hiện đợt 2. Tính đến ngày 15/7, UBND phường đã tổ chức họp 6 đợt Hội đồng xét duyệt hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 cho đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Kết quả của 5 đợt là hỗ trợ xét duyệt đối với 536 hồ sơ đủ điều kiện.

Phường Ngọc Lâm họp HĐXD đối tượng Lao động tự do

Việc nhanh chóng triển khai thực hiện theo Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-CP của Chính phủ sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân và người lao động vượt qua khó khăn bởi đại dịch Covid-19, ổn định xã hội.