Bài viết chuyên sâu

Một nhiệm kỳ mới 2020-2022 đối với 14 tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 22/06/2020 | 15:45  | Lượt xem: 114

.

Phường Ngọc Lâm hiện có 6363 hộ với 23.445 nhân khẩu sinh hoạt tại 29 tổ dân phố. Trên địa bàn phường có trên 200 doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân, khoảng 150 cơ sở kinh doanh có điều kiện, 5 cơ sở tôn giáo, 3 chợ dân sinh và 1.395 hộ kinh doanh cá thể.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, dưới sự lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, của cấp ủy chi bộ, Ban lãnh đạo các TDP với đội ngũ tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố bằng lòng nhiệt tình, trách nhiệm đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả. Các hoạt động phát triển kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục và hoạt động tự quản của cộng đồng được duy trì, phát huy, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, đưa phường Ngọc Lâm có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành đơn vị tiêu biểu của quận trên nhiều lĩnh vực.

Theo hướng dẫn tổ dân phố là một tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, nhằm phát huy tính tích cực của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả hoạt động của Tổ dân phố có vị trí hết sức quan trọng trong đánh giá kết quả điều hành của chính quyền cơ sở. Là nơi cộng đồng dân cư tham gia bàn bạc dân chủ một cách trực tiếp về các hoạt động tự quản trong nội bộ cộng đồng dân cư như: đoàn kết , tương trợ giúp đỡ nhau trong đời sống, sinh hoạt; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của cộng đồng; bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội. Trong sinh hoạt tổ dân phố, các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở được phát huy thực sự, từ đó nhân dân nắm rõ hơn, thực hiện tốt hơn quyền dân chủ của mình, mạnh dạn góp ý xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ từ phường đến các tổ dân phố. Sự đoàn kết gắn bó từ cộng đồng dân cư và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã hình thành trong khu dân cư thể hiện qua những quy ước đang được triển khai thực hiện tại các tổ dân phố hợp tình, hợp lý và tiến bộ. Ban vận động các tổ dân phố đã tổ chức hiệu quả Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân của tổ dân phố và phường. Trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, 29 tổ dân phố có quy  mô bình quân từ 200 đến 250 hộ dân; Tổ dân phố có số hộ đông nhất là tổ  26 với hơn 345 hộ; Tổ dân phố có số hộ ít nhất là tổ 9 với 102 hộ. Cơ cấu gồm: 29 ông, bà tổ trưởng và 29 ông, bà tổ phó tổ dân phố. Các ông, bà tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố phần lớn là cán bộ, công nhân viên chức về hưu, có uy tín, có năng lực vận động nhân dân chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nam 42 người (=72,4%; Nữ: 16 người = 27,6%, người trẻ tuổi nhất là 29 tuổi; người nhiều tuổi nhất là: 74 tuổi; Độ tuổi trung bình: 62,1. Trong số đó có 47 đồng chí là đảng viên.

Thực hiện hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 5/3/2020 của UBND quận Long Biên về việc Công bố quyết định 886/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội; quy trình miễn nhiệm, chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời; cho thôi làm nhiệm vụ phó tổ trưởng tổ dân phố, UBND phường đã ban hành 28 Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ dân phố và cho thôi làm nhiệm phó tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn; Ban hành 13 quyết định về việc giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ dân phố lâm thời.

Cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp trên toàn địa bàn phường Ngọc Lâm, ngày 7/6 thực sự là ngày Hội của toàn dân, có được thành công đó là sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, của các đồng chí lãnh đạo tổ dân phố, các đồng chí là thành viên các tổ bầu cử. Tổ dân phố kết thúc bỏ phiếu sớm nhất là tổ 27 (kết thúc hồi 08 giờ 50), tổ dân phố kết thúc bỏ phiếu muộn nhất là tổ 2 (kết thúc hồi 19 giờ 00 cùng ngày). Tổng số cử tri đại diện hộ lập theo danh sách: 5.389 người. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu: 5.389 người, đạt tỷ lệ 100%. 14 đồng chí tổ trưởng đã được nhân trên địa bàn tín nhiệm bầu ra sẵn sàng cho thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Người trúng cử chức danh tổ trưởng tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 100% gồm tổ dân phố số: 1, 7, 13) và thấp nhất là tổ dân phố số 6 với tỷ lệ 89,8%.

Nhiệm kỳ hoạt động tổ dân phố 2018-2020 đã kết thúc, nhiệm kỳ 2020-2022 bắt đầu. Từ kết quả thành công của cuộc bầu cử, nhìn vào đội ngũ lãnh đạo tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, tất cả như thêm một luồng gió mới, một sinh khí mới, thực sự tạo thêm niềm tin mới, hy vọng mới cho bà con nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nhiệm kỳ 2020 – 2022, từ đó thúc đẩy các phong trào của các đoàn thể quần chúng, nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của mỗi tổ chức, mỗi đơn vị góp phần xây dựng Đảng bộ và Phường vững mạnh.

Chủ tịch UBND phường trao quyết định công nhận 14 tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 trên địa bàn phường