Bài viết chuyên sâu

Kết quả tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Lâm lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025!
Ngày đăng 15/06/2020 | 16:29  | Lượt xem: 155

Bám sát tiến độ tổ chức Đại hội, Đảng ủy phường đã hoàn thành việc tổng kết việc thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy, Kiểm điểm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Về việc xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy phường đã thực hiện đúng tiến độ và các bước theo quy định.

Về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII: Căn cứ hướng dẫn số 24-HD/QU ngày 18/02/2020 của quận ủy, hướng dẫn số 08-HD/UBKTQU ngày 19/02/2020 của Ủy ban kiểm tra Quận ủy. Đảng ủy phường đã hoàn thành việc xin ý kiến các Đảng ủy viên đương nhiệm, hoàn thành việc xây dựng định hướng nhân sự (2 vòng theo 5 bước) trình Đảng ủy và xin ý kiến tổ công tác Quận ủy. Ngày 28/2/2020 Đảng ủy phường đã báo cáo ban tổ chức quận ủy phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII để xin ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy. Số lượng BCH Đảng bộ khoá XXIII là: 15 đồng chí. Số lượng Ban thường vụ Đảng uỷ là: 5 đồng chí.  Bí thư Đảng uỷ là:1 đồng chí. Phó bí thư Đảng uỷ Là: 2 đồng chí. Ngày 13/3/2020 Quận ủy Long Biên đã ra thông báo số 992-TB/QU phê duyệt Đề án nhân sự cấp ủy Đảng bộ phường

Tại hội nghị ngày 30/3/2020 Đảng ủy phường đã thống nhất triệu tập Đại hội đại biểu phường Ngọc Lâm lần thứ 23 với số lượng Đại biểu chính thức là 161 đồng chí và phân bổ Đại biểu cho các chi bộ trực thuộc. Hội nghị thống nhất ấn định ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ phường là ngày 19 – 20/5/2020. Với sự chỉ đạo sâu sát, trách nhiệm của Tổ công tác Quận ủy cùng với sự cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên và các đoàn thể chính trị xã hội Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội đúng thời gian theo lịch trình Đại hội

Trong 2 ngày 19 và 20/5/2020 Đảng bộ phường Ngọc Lâm đã tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII- nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đại hội đã thực hiện đầy đủ 4 nội dung của Đại hội theo quy định. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 đ/c (theo đúng phương án được phê duyệt) trong đó: Nữ giới: 4 đ/c (26,67 %), Nam giới:11 đ/c (73,33%). Về độ tuổi: dưới 35: 2 đ/c (13,33%), từ 35-50: 9 đ/c (60%), trên 50: 4 đ/c  (26,67%). Tái cử và giới thiệu mới: Tái cử là 10 đ/c (66,67%).Tham gia lần đầu 5 đ/c (33,33%). Về trình độ: Trên đại học: 03 đ/c (20%), Cao đẳng đại học: 11 đ/c (73,33%), Trung học chuyên nghiệp và sơ cấp: 01đ/c (6,67%). Ban thường vụ Đảng ủy phường 05 /c trong đó: Nữ giới : 02 đ/c (40%). Nam giới : 03 đ/c (60%). Độ tuổi 35-50 : 05đ/c (100%).Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 17 đại biểu (trong đó 16 đại biểu được bầu và 1 đại biểu đương nhiên) theo đúng đề án nhân sự.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy Long Biên cùng với sự chỉ đạo sâu sát của các Ban Đảng và tổ công tác chỉ đạo đại hội của Quận ủy. Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã tổ chức thành công đại hội từ chi bộ trực thuộc đến Đảng bộ phường. Đại hội đã bầu ra được cấp ủy mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên theo đúng đề án đã được phê duyệt. Trong quá trình tổ chức Đại hội tình hình an ninh chính trị - TTATXH trên địa bàn ổn định, nhân dân trong phường phấn khởi, tin tưởng. Không có đơn thư khiếu kiện liên quan đến cán bộ và đảng viên

Trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội vẫn còn những hạn chế sau: Việc hướng dẫn đại hội các chi bộ về tên nhiệm kỳ chưa thống nhất nên trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải điều chính lại. Việc trang trí tại Đại hội chi bộ điểm chưa được rút kinh nghiệm kịp thời nên một số chi bộ phải nhắc nhở và điều chỉnh. Công tác chuẩn bị nhân sự của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 còn có đơn vị chưa được nhất trí cao nên có chi bộ phải làm đi làm lại nhiều lần.

Từ đó Đảng ủy phường cũng chỉ ra được một số bài học kinh nghiệm như: Thường xuyên bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên mà trực tiếp là tổ công tác chỉ đạo đại hội của Quận ủy. Kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để xin ý kiến chỉ đạo. Công tác chuẩn bị đại hội là một bước đặc biệt quan trọng quyết định sự thành công của đại hội vì vậy phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, dân chủ và tuân thủ đúng quy trình. Công tác nhân sự phải thực sự khách quan, coi trọng chất lượng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn chính trị. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Quận ủy. Đảng ủy phường tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau: Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền thành công của Đại hội, triển khai học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII. Tiếp tục tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.Hoàn thiện các công việc sau Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII như xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu năm 2020 và các năm tiếp theo./.

*Một số hình ảnh:

Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Ban chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt  

Toàn cảnh Đại hội 

Các cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Đại hội