Bài viết chuyên sâu

Dân vận khéo việc gì cũng thành công! Ngọc Lâm vượt mức quận giao, tiếp nhận sự ủng hộ “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19” số tiền 512.195.000 đồng
Ngày đăng 16/06/2021 | 14:48  | Lượt xem: 123

Những ngày này cả nước đang cùng chung tay ủng hộ “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19”. Mỗi cán bộ và người dân trên địa bàn phường Ngọc Lâm cũng đã và đang thực hiện chung sức, đồng lòng tích cực ủng hộ “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19”với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Ngay sau khi có kế hoạch liên tịch của UBND - Ủy ban MTTQ quận, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị, ngân hàng, doanh nghiệp, các chợ, các TDP, các cơ sở tôn giáo, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức KT-XH, các nhà hảo tâm và Nhân dân trên địa bàn phường cùng chung tay, ủng hộ “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19” với mục tiêu nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, hạn chế mức thấp nhất người bị lây nhiễm dịch bệnh. Việc tổ chức các hoạt động ủng hộ “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19” luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền với MTTQ và các cơ quan chức năng, góp phần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, UBND - Ủy ban MTTQ phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phường; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức KT-XH, các nhà hảo tâm và Nhân dân chung tay, ủng hộ  “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19”. Thời gian triển khai vận động thực sự là khó khăn chung bởi thời điểm này cuộc sống của người dân cũng như hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Phường có số hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ đông nhưng hiện tại thực hiện nghiêm túc các quy định của Thành phố, quận các cửa hàng kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chỉ bán hàng theo hình thức  mang về, có nhiều cửa hàng kinh doanh còn chủ động tạm dừng hoạt dộng, đóng cửa để phòng chống dịch bệnh. Khó khăn là thế nhưng sự kiên trì, bền bỉ và đầy thuyết phục ttrong tuyên truyền vận động của độ ngũ cán bộ TDP và phường, sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực, đồng thuận của người dân vì mục tiêu chung toàn xã hội, đến nay phường Ngọc Lâm đã vận động được trên 512.195.000 đồng từ các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân trên địa bàn. Nhiều cơ quan, đơn vị đã ủng hộ  với số tiền cao như Công ty TTHH Ngọc Khánh ủng hộ 200 triệu đồng, TDP số 15 ủng hộ 39.460.000 đồng, TDP số 2 ủng hộ 31.110.000 đồng, TDP số 10 ủng hộ 24.040.000 đồng....Nhiều TDP rất khó khăn như TDP số 11 cũng đã vận động nhân dân ủng hộ được 19.090.000 đồng, TDP số 27 ủng hộ đượng 22.010.000 đồng... Tất cả đều rất đáng trân trọng. Công tác  vận động, tiếp nhận ủng hộ “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19” của các tầng lớp Nhân dân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường Ngọc Lâm luôn đảm bảo công khai, minh bạch và tất cả số tiền vận động đều được chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố theo để quản lý, sử dụng đúng mục đích quy định.

Tin tưởng rằng, khi công tác dân vận, vận động hiệu quả cùng với sự đồng thuận tích cực từ chủ trương tới thực hiện, tất cả đều hướng tới góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, hạn chế mức thấp nhất người bị lây nhiễm dịch bệnh, con số ủng hộ cho “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19” sẽ ngày một nhiều hơn và dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi.

*** Một số hình ảnh ủng hộ: