Bài viết chuyên sâu

Phường Ngọc Lâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
Ngày đăng 23/07/2020 | 11:06  | Lượt xem: 232

Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây - đó là truyền thống, là đạo lý của dân tộc Việt Nam. Thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công luôn được Đảng bộ, chính quyền, MTTQ cùng cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường Ngọc Lâm thực hiện rất hiệu quả.

Theo thống kê, tại đài tưởng niệm liệt sỹ của phường Ngọc Lâm đã ghi danh 243 anh hùng liệt sỹ và 8 Bà mẹ VNAH. Hiện tại, trên địa bàn phường có 368 đối tượng chính sách, người có công, 3 cán bộ tiền khởi nghĩa, 3 cán bộ địch bắt tù đầy, 5 thương binh, bệnh binh nặng 1/4, 127 thương binh, bệnh binh, 16 người nhiễm chất độc hóa học, 89 thân nhân gia đình liệt sỹ, 125 đại diện gia tộc thờ cúng liệt sỹ.

Công tác chăm sóc người có công trên địa bàn từ đầu năm đến nay luôn được quan tâm và thực hiện hiệu quả. Tính đến thời điểm này quỹ đền ơn đáp nghĩa của phường năm 2020 đã tiếp nhận được trên 132 triệu đồng. Với việc quản lý, sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa đúng mục đích, hiệu quả,  phường đã hỗ trợ sửa chữa 01 nhà tình nghĩa cho gia đình ông Ngô Xuân Nghệ  – bệnh binh 71% tại tổ 7 với số tiền 35 triệu đồng. Nhân dịp 27/7/2020, phường tặng quà cho tất cả các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ với tổng số tiền trên 36 triệu đồng và tặng 6 sổ tiết kiệm thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là  6 triệu đồng. Đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103, Trung tâm y tế quận, Trạm y tế phường định kỳ tổ chức khám sức khoẻ cho 201 đối tượng chính sách vào ngày 27/6/2020. Phường đã thực hiện nghiêm túc quy định trong công tác chi trả chế độ hàng tháng đối với gia đình chính sách, người có công đảm bảo đúng người, đúng chế độ. Các ngày lễ, tết tổ chức cấp phát quà của Trung ương, Thành phố, quận, phường tới đối tượng đảm bảo đầy đủ. Các gia đình chính sách đều được quan tâm trong thời gian giãn cách xã hội và nhận đầy đủ trợ cấp theo Nghị quyết 42/CP của Chính phủ hỗ trợ do đại dịch Covid-19. Trong cuộc sống hàng ngày, các gia đình chính sách luôn nhận được sự quan tâm, động viên thăm hỏi của ban lãnh đạo các TDP và bà con nhân dân trên địa bàn phường. Trách nhiệm và tình cảm đối với các gia đình chính sách, người có công đã thấm nhuần sâu sắc trong ý thức và hành động của mỗi cán bộ và mỗi người dân phường Ngọc Lâm, trở thành nét đẹp trong đời sống hàng ngày. Cùng hoà chung với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của Thủ đô dưới sự lãnh đạo của Quận uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ quận Long Biên, Đảng uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ phường Ngọc Lâm luôn xác định công tác thương binh liệt sỹ và chính sách hậu phương quân đội là một trong những nhiệm vụ phải được quan tâm thường xuyên và phải được thực hiện bằng những việc làm thiết thực để góp phần ổn định và cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần  đối với người có công. Với nghĩa tình và trách nhiệm việc phát động và xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn phường Ngọc Lâm đến nay luôn đạt được những kết quả thiết thực, đi vào chiều sâu và được các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị trong phường đồng tình ủng hộ, hưởng ứng.

Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách trên địa bàn phường trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền phường Ngọc Lâm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền từ phường tới các TDP làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân trong phường đều nhận thức đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ và Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thực hiện chu đáo, kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước với những người có công với cách mạng. Giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất cũng như tinh thần. Tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người có công, thu hút sự quan tâm của tất cả các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, các cơ quan và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa," chăm sóc người có công  tiếp tục trở thành một phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, trở thành nét đẹp văn hoá trong đời sống xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi, không để xảy ra tiêu cực trong việc thực hiện các chính sách đối với người có công trên địa bàn phường.

Tin tưởng rằng, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và các cấp đối với người có công với cách mạng, phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, với những hình thức sáng tạo mới, khơi dậy tiềm năng từ cộng đồng, từ bản thân người có công và sự quan của Nhà nước, công tác chăm sóc và thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn phường Ngọc Lâm sẽ càng ngày hiệu quả càng cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của những người có công và gia đình họ ngày càng ổn định.

*** Một số hình ảnh hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 73 năm ngày TBLS 27/7