Bài viết chuyên sâu

Người hội viên cựu chiến binh - sẵn sàng nhận nhiệm vụ!
Ngày đăng 13/07/2020 | 14:46  | Lượt xem: 142

Trong hoàn cảnh có những thay đổi biến động về cơ cấu tổ chức của Hội CCB Phường Ngọc Lâm sau khi sát nhập các Tổ dân phố trong phường, nhiệm vụ kiện toàn lại đội ngũ cán bộ của Hội được đặt ra với những yêu cầu hết sức khẩn trương nhưng cũng phải chu đáo thận trọng.

Hội CCB Phường Ngọc Lâm cần bổ xung một hội viên đủ tiêu chuẩn vào BCH  đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Hội CCB Phường Ngọc Lâm. Ở vị trí này phải kiêm nhiệm thêm vai trò Chủ tịch Hội Người cao tuổi của phường. Nhiệm vụ này đòi hỏi ngoài việc đủ tiêu chuẩn, năng lực, tinh thần trách nhiệm, còn phải là người tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ cao. Thực tế trong hội có nhiều hội viên là những cán bộ quân đội với cấp hàm cao khi về hưu nhưng không phải ai cũng có tinh thần này; công tác nhân sự của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực hội trong thời gian trước đó đã cho thấy rõ điều đó.

Ngày 28 tháng 4 năm 2020 Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị Ban chấp hành, chi hội trưởng CCB công bố quyết định sáp nhập chi hội CCB theo tổ dân phố mới, bầu bổ sung ủy viên BCH, Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB phường Ngọc Lâm khóa VII nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị tiến hành bầu cử  bổ sung ủy viên BCH, Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB phường Ngọc Lâm khóa VII nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả bầu cử đồng chí Lưu Trọng Song giữ chức Chủ tịch hội, đồng chí Đặng Ngọc Xương giữ chức Phó chủ tịch Hội CCB phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí CCB Đặng Ngọc Xương ở độ tuổi 61 sau 32 năm phục vụ Quân đội đã nghỉ hưu với 27 năm tuổi Đảng. Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, với kinh nghiệm nhiều năm làm cán bộ chỉ huy quản lý đơn vị sau khi về hưu đồng chí đã tích cực tham gia xây dựng địa phương trên các mặt công tác Đảng, công tác chính quyền ở cơ sở trên địa bàn.

Ở Chi bộ Tổ Dân phố là một đảng viên tích cực, năng động nên vừa qua đã được bầu vào Chi ủy Chi bộ Tổ Dân phố số 2 phường Ngọc Lâm. Được tín nhiệm giới thiệu bổ xung vào vị trí Phó chủ tịch Hội CCB Phường Ngọc Lâm, CCB Đặng Ngọc Xương đã phấn khởi nhận nhiệm vụ và đồng chí đã xác định quyết tâm sẽ cùng BCH hội, cùng đồng chí Chủ tịch hội xây dựng Hội vững mạnh. Hội Cựu chiến binh Phường Ngọc Lâm sẽ  tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của các thế hệ cựu chiến binh, đoàn kết hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung xây dựng Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền./.

Đ/c Đặng Ngọc Xương - PCT Hội CCB phường Ngọc Lâm