Bài viết chuyên sâu

Năm 2019, phường Ngọc Lâm hoàn thành các chỉ tiêu Quận và Nghị quyết HĐND phường giao.
Ngày đăng 10/01/2020 | 16:03  | Lượt xem: 117

.

Năm 2019, thực hiện các chương trình công tác của Quận ủy, kế hoạch của UBND quận Long Biên và Nghị quyết của Đảng uỷ - HĐND phường, UBND phường đã xây dựng các kế hoạch và tập trung chỉ đạo các ngành, bộ phận chuyên môn, tổ dân phố chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm, phối hợp với các phòng, ban, ngành của quận, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ: các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của UBND phường được giao đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định; Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị được quản lý chặt chẽ và có nhiều chuyển biến tích cực; Các hoạt động văn hoá - xã hội phát triển sâu rộng từ phường đến các tổ dân phố; Công tác chính sách xã hội, an sinh xã hội được duy trì và đảm bảo. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, đặc biệt đã thực hiện có hiệu quả các nội dung của Mô hình cơ quan điện tử cấp phường và Mô hình hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính “thân thiện-gần dân”; bộ máy chính quyền đồng bộ, đủ năng lực, trình độ chuyên môn, tư cách đạo đức, ý thức trách nhiệm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các chỉ tiêu cụ thể như:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 thực hiện 34 tỷ 58 trđồng (đạt 134,8% kế hoạch quận giao và bằng 134,2% Nghị quyết HĐND giao), trong đó một số khoản thu đạt cao như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 113%, thu từ công ích và hoa lợi công sản đạt 138,2% kế hoạch giao. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tập trung chỉ đạo quyết liệt. UBND phường đã hoàn thiện hồ sơ, trình UBND quận cấp 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đạt 240% kế hoạch giao). Duy trì thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Năm 2019 phát sinh 103 trường hợp xây dựng có phép, phối hợp với đội thuế liên phường số 1 tổ chức thu thuế xây dựng với tổng số tiền là 940,34triệu đồng. Xử phạt 17 trường hợp công trình vi phạm vệ sinh môi trường, không che chắn công trình với số tiền 13,5 triệu đồng. Công tác quản lý trật tự đô thị quan tâm: Thực hiện tốt chủ đề năm do Quận phát động: “Hành động Vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh” đã tổ chức tháo dỡ, phá bỏ 03 bục bệ, cầu dẫn; 14 bạt che… Tạm thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm 149 biển hiệu quảng cáo di động, 80 bàn, 139 ghế, 209 ô dù, 9 xe đạp, 1 xe máy, 5 cân đồng hồ, 3 hòm khóa và một số đồ vật dụng khác. Bóc xóa trên 223 băng rôn, quảng cáo rao vặt các loại. Nhắc nhở 406 trường hợp, ký cam kết thực hiện đảm bảo TTĐT, VSMT với 125 trường hợp trên các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn phường.

Công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư được quan tâm. Dự án đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu Tái định cư phường Ngọc Thụy: đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 265/265 thửa đất, xác nhận nguồn gốc đất 165/246 hộ, thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công khai phương án 105 hộ gia đình, tổ chức 11 đợt bốc thăm tái định cư cho 54 hộ. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB được 59/61 hộ gia đình, 2 ngõ đi chung với số tiền 80,169 tỷ đồng.

Công tác Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao được duy trì thực hiện tốt: Tổ chức duy trì tốt hoạt động của Đài truyền thanh phường. Duy trì phường tiên tiến về thể dục thể thao cấp thành phố. Duy trì hiệu quả  hoạt động  nhà văn hóa tổ dân phố thực hiện Mô hình điểm cấp Quận, phường. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được triển khai sâu rộng đến các tổ dân phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Năm 2019, có 4890/5.202 hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", đạt tỷ lệ 94% (tăng 0,4% so với Nghị quyết HĐND phường giao), có 28/29 tổ dân phố đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" (đạt 121,7 kế hoạch quận giao và bằng 116,6% Nghị quyết HĐND phường giao). Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Công tác Chính sách xã hội được, giáo dục, y tế được quan tâm và thực hiện tốt: công tác quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, các thương binh, bệnh binh, các đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Năm 2019, đã thoát 7 hộ nghèo (đạt 175% kế hoạch quận giao và Nghị quyết HĐND giao), 5 hộ cận nghèo; khởi công, sửa chữa và bàn giao 02 nhà nhà tình nghĩa. Trong năm, đã quan tâm đến công tác giáo dục, các trường học trên địa bàn đều giữ vững danh hiệu "Trường tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố", trường chuẩn Quốc gia và trường học điện tử cấp Quận. Luôn là các trường đứng tốp đầu của quận, thành phố về giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Công tác An ninh, quốc phòng được giữ vững: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Bàn giao 04 quân nhân lên đường nhập ngũ năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu quận giao. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho 89 nam công dân. Tổ chức khám sơ tuyển cho 119 nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, có 30 đồng chí đạt điều khám tại quận. Thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, mô hình cơ quan điện tử theo kế hoạch của UBND quận; Duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử của phường đảm bảo đúng quy định, thực hiện tốt và đạt chuẩn mô hình 1 cửa “thân thiện-gần dân”, mô hình tiếp dân-giải quyết đơn thư chuẩn của quận, qua đó đã nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của UBND phường.

Bên cạnh, những kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế như: còn một số điểm tái vi phạm lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh ngoài giờ hành chính chưa được xử lý dứt điểm. Tình trạng nợ thuế ngoài quốc doanh còn nhiều, công tác đôn đốc vận động các hộ kinh doanh nộp thuế nợ đọng mặc dù có nhiều cố gắng nhưng hiệu quả chưa cao, một số chỉ tiêu thu kết quả đạt thấp so với kế hoạch quận giao và Nghị quyết HĐND giao do tồn tại cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến hành Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ phường do vậy sẽ có những thay đổi về cơ cấu, nhân sự trong hệ thống chính trị của phường do đó cần tiếp tục kiện toàn bộ máy, thay thế bổ sung ban hành các văn bản mới về việc thành lập, kiện toàn các ban chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Dự báo về tình hình kinh tế địa phương tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế thế giới và trong nước tác động bất lợi đến mọi mặt đời sống nhân dân và hoạt động xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, năm 2020 là năm cao điểm thực hiện giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư Ngọc Thụy, là năm tiếp tục thực hiện Kế hoạch 109-KH-TU về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án 05-ĐA/QU của Quận ủy.

Nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2020 của Thành phố phát động:“Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”; và tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh” của Quận phát động, trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, phường Ngọc Lâm quyết tâm đồng sức, đồng lòng, khắc phục hạn chế của năm 2019, phấn đấu thiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quận và HĐND giao.