Bài viết chuyên sâu

100% các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Ngọc Lâm tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2022 – 2025
Ngày đăng 28/08/2022 | 22:52  | Lượt xem: 72

Từ ngày 03/8/2022 đến ngày 22/8/2022, 100% các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường đã hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đảng bộ phường Ngọc Lâm có 22 chi bộ (trong đó có: 15 chi bộ tổ dân phố, 5 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ công an phường, 1 chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước) với tổng số có 1243 đảng viên trong đó miễn sinh hoạt và công tác 343 đồng chí, dự bị 13 đồng chí, đảng viên chính thức đang sinh hoạt có 885 đồng chí với 22 chi bộ trực thuộc đều đủ điều kiện tổ chức đại hội với 2 nội dung. Đa số đảng viên trong đảng bộ có trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ từ cơ bản trở lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm công tác tại các cơ quan của Đảng và nhà nước

Ngay sau khi nhận được công văn số 1301-CV/QU ngày 15/6/2022 của Quận ủy Long Biên về “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025”. Ngày 29/6/2022 Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch số 70 –KH/ĐU về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, Hướng dẫn số 28-HD/ĐU về tổ chức đại hội, Quyết định số 42-QĐ/ĐU thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo đại hội các chi bộ.  Đảng ủy phường đã cung cấp các tài liệu phục vụ đại hội như quyết định 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (trích), các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên…và 15 văn bản, mẫu biểu phục vụ đại hội đến tất cả các chi bộ trực thuộc. Xây dựng và ban hành lịch trình tổ chức Đại hội để các chi bộ bám sát tiến độ thực hiện.

Từ ngày 26/7/2022 đến 5/8/2022 Đảng ủy đặt lịch làm việc với cấp ủy 22 chi bộ duyệt dự thảo báo cáo chính trị và phương án giới thiệu nhân sự cấp ủy, bí thư phó bí thư nhiệm kỳ 2022- 2025.  Ngày 03/8/2022 Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ tổ dân phố 2 để rút kinh nghiệm chỉ đạo các chi bộ còn lại. Từ ngày 03/8 đến 15/8 tất cả 22 chi bộ đã hoàn thành đại hội NK 2022- 2025. Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và đánh giá việc tổ chức điều hành đại hội của các chi bộ. Tới ngày 22/8/2022 Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã hoàn thành việc ra quyết định chuẩn y kết quả bầu cử và chỉ định cấp ủy viên đối với 22 chi bộ trực thuộc, với 92 cấp ủy viên. Trong đó : Tái cử : 64 đ/c (69,56 %) -  Mới tham gia cấp ủy : 28 đ/c (30,43%). Chi bộ trường trung học cơ sở Ái Mộ do thực hiện công tác bố trí cán bộ quản lý.  

Bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cấp trên, được sự quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ. Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp. Việc kiểm tra, rà duyệt công tác chuẩn bị của các chi bộ được Thường vụ Đảng ủy phường quan tâm thực hiện nên phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc của các chi bộ để kịp thời khắc phục. Bố trí thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đảm bảo trang nghiêm và thuận lợi  Đại hội các chi bộ đã thực hiện đúng nội dung, chương trình đại hội, đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ nhiệm kỳ qua và đề ra được mục tiêu, chỉ tiêu phương hướng cho nhiệm kỳ tới. Đại hội các chi bộ trực thuộc thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt được toàn thể cán bộ đảng viên và các đoàn thể chính trị, xã hội nhiệt tình tham gia. Trong quá trình tổ chức Đại hội tình hình an ninh chính trị - TTATXH trên địa bàn ổn định, nhân dân trong phường phấn khởi, tin tưởng. Không có đơn thư khiếu kiện liên quan đến cán bộ và đảng viên. Sau đại hội tình hình các chi bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất. /.

*Một số hình ảnh:

Chi bộ TDP số 2

Chi bộ TDP số 9
Chi bộ TDP số 13
Chi bộ TDP số 15
Chi bộ TDP số 4
Chi bộ TDP số 8
Chi bộ công an phường
Chi bộ trưởng THAM A
Chi bộ trường MN Sơn Ca