Bài viết chuyên sâu

Hội viên CCB tổ 2 phường Ngọc Lâm làm công tác dân vận khéo!
Ngày đăng 24/06/2022 | 16:53  | Lượt xem: 64

Là một Cựu chiến binh trở về địa phương sau nhiều năm phục vụ trong Quân đội đồng chí Lê Văn Tiến đã phát huy tốt bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ”. Được sự tín nhiệm cao của đảng viên và quần chúng nên đã nhiều nhiệm kỳ Lê Văn Tiến đảm nhiệm cương vị Bí thư chi bộ của Tổ Dân phố. Đặc biệt khi trên địa bàn Phường Ngọc Lâm có sự thay đổi, sát nhập các Tổ dân phố Lê Văn Tiến vẫn được tín nhiệm và đồng chí đã rất nhiệt tình đảm nhiệm cương vị này trên địa bàn mới với tình hình địa bàn tổ rộng hơn, phức tạp hơn, số đảng viên trong chi bộ đông hơn...

Ở cương vị Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Văn Tiến đã hoàn thành các trọng trách của mình. Đặc biệt đối với Công tác Dân vận trên khu Dân cư là công tác luôn được đồng chí và Chi ủy quan tâm lãnh đạo để Chi bộ làm tốt. Để thực hiện được  “Dân vận khéo” theo chỉ đạo của Trên đồng chí đã trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ Dân vận.Trong tình hình hết sức căng thẳng do đại dịch Covid ở phạm vi toàn cầu  vừa qua, cùng với cả Nước,  Phường Ngọc Lâm cũng trải qua 1 thời gian dài quyết liệt trong công tác phòng chống và dập dịch trên địa bàn . Đến thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát và công tác phòng chống dịch đã đạt được những thành công bước đầu. Đó là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của Cấp Ủy, Chính quyền; sự vào cuộc cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận cao của Nhân dân. Để có được điều ấy công tác Dân vận có vai trò hết sức quan trọng, phải thực hiện được vấn đề “ dân vận khéo” và có những người thực hiện có tâm, có trình độ trong triển khai thực hiện. Đồng chí Lê văn Tiến là 1 trong những tấm gương điển hình trong công tác Dân vận khéo.     

Nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, quán triệt phương châm Chng dch như chng gic, mi t Dân ph trên địa bàn phường là 1 pháo đài, mi người dân là mt chiến sĩ “ đồng chí Lê văn Tiến đã triệu tập Cấp ủy, Lãnh đạo Tổ Dân phố, các chi hội trưởng các chi hội, đoàn thể và các Liên gia trưởng của Tổ Dân phố số 2 quán triệt mục đích, yêu cầu của công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trên. Thành lập Tổ Covid cộng đồng với thành phần tham gia là các đồng chí chi ủy viên, đảng viên và các trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn có sức khỏe và tinh thần công tác tốt. Tổ Covid cộng đồng của tổ dân phố đã hoạt động có hiệu quả cao với các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch như thực hiện khai báo y tê, thực hiện 5K, hạn chế việc ra ngoài đi lại khi không có việc thật sự cần thiết vv... Đồng chí Lê văn Tiến và Ban Lãnh đạo Tổ Dân phố đã thành lập 02 chốt kiểm soát vành đai 1 và vành đai 2 trên địa bàn trong đó chốt ở vành đai 2 là chốt cửa ngõ khu dân cư tổ dân phố  luôn thường xuyên có 02 người trực với trang bị phòng chống dịch đầy đủ, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện phòng chống dịch trong việc ra vào địa bàn, việc cách ly theo quy định với các trường hợp mắc nhiễm bệnh. Với phương châm “ đi tng ngõ, gõ tng nhà” đồng chí Tiến đã cùng với các thành viên trong tổ dân vận, các Liên gia trưởng giám sát chặt chẽ mọi di biến động trên địa bàn, nắm chắc các đối tượng đi đến liên quan đến các vùng dịch để thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid. Phát huy vai trò của  Ban Công tác Mặt trận, các chi hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Người Cao tuổi... tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chỉ đạo của Nhà nước vể phòng chống dịch và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc chiến chống dịch bệnh.  Với vai trò Tổ trưởng Tổ Dân vận đồng chí Lê Văn Tiến đã cùng các cán bộ chủ chốt, các đảng viên trong chi bộ và cả các đảng viên sinh hoạt 2 chiều bám sát địa bàn thực hiện các chủ trương biện pháp của Trên trong phòng chống dịch Covid đảm bảo cuộc sống an sinh của mọi người dân trong tổ dân phố; không để ai bị bỏ lại phía sau... Đồng chí Tiến chia sẻ :  “ Ngoài công tác tuyên truyn vn động nhân dân trong khu vc không t chc vic cưới, vic tang din rng, hn chế ti đa vic tp trung đông người trong thi đim dch bnh đang có nhng din biến phc tp     T Covid cng đồng đã nhn hàng cu tr ca các đoàn th, các nhà Ho tâm để trao tn tay nhng đối tượng có hoàn cnh khó khăn thc s vi hàng trăm sut quà, vi nhiu các thiết b y tế như kính chng bt, khu trang y tế, nước ung . Qu Phòng chng dch, qu vaccin được vn động quyên góp vi s đóng góp ca nhân dân, các nhà Ho tâm đã thu được hàng chc triu đồng góp phn tích cc vào công cuc phòng chng dch bnh. Nh vy T Covid cng đồng ca t Dân ph s 2 phường Ngc Lâm đã góp phn tích cc, hiu qu trong công tác phòng chng dch bnh Covid.” Nhờ quán triệt tốt các Nghị quyết của Đảng ủy phường, các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Phường mà Công tác Dân vận ở Tổ Dân phố số 2 Phường Ngọc Lâm đã có nhiều kết quả tích cực, góp phần vào việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong những năm qua, đã phát huy tốt hơn vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, góp phần nâng cao vai trò, uy tín của Cấp ủy, Chi bộ, Ban Đại diện Tổ Dân phố, Ban công tác MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn.      

 Thấm nhuần quan điểm của Đảng về việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên để có những tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày thêm trong sạch, vững mạnh; dân chủ trong xã hội được mở rộng, tạo thêm sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chi ủy, Chi bộ Tổ Dân phố số 2 xác định để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình hiện nay, điều kiện tiên quyết là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác “dân vận khéo”, bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.   Xác định trong công tác xây dựng chi bộ cần thực sự quan tâm xây dựng những tấm gương điển hình trong công tác dân vận như Bí thư chi bộ, CCB Lê Văn Tiến./.

*Một số hình ảnh:

Đồng chí Lê Văn Tiến & Ban Công tác Mặt trận Tổ Dân phố số 2 động viên những cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động của Tổ.
Đồng chí Lê Văn Tiến & Hội nghị Đại biểu Nhân dân.