Bài viết chuyên sâu

Hội CCB phường Ngọc Lâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngày đăng 15/06/2020 | 02:35  | Lượt xem: 224
 Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB phường Ngọc Lâm triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác. Với sự vào cuộc của cả cấp Hội, nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2020 đã...

Đảng bộ phường Ngọc Lâm: Dân chủ - Đoàn kết – Sáng tạo

Ngày đăng 18/05/2020 | 10:41  | Lượt xem: 396
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Quận uỷ - HĐND - UBND quận Long Biên; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các phòng ban ngành quận, các đơn vị địa phương trên...

" Người lính cụ Hồ năm ấy! "

Ngày đăng 16/03/2020 | 03:25  | Lượt xem: 272
.

Phường Ngọc Lâm đạt chuẩn – “Phường văn minh đô thị” năm 2020!

Ngày đăng 16/04/2020 | 09:13  | Lượt xem: 807
Trong những năm qua, phong trào xây dựng phường văn minh đô thị trên địa bàn Phường Ngọc Lâm luôn được lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường chỉ đạo thực hiện; đặc biệt là sự quan tâm, chỉ...

Tấm gương sáng trong công tác từ thiện phòng chống dịch Covid-19 tại phường Ngọc Lâm.

Ngày đăng 06/04/2020 | 01:09  | Lượt xem: 2295
Cùng với cả hệ thống chính trị đang nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, những ngày này trên địa bàn phường Ngọc Lâm đã xuất hiện tấm gương sáng tự nguyện đóng góp, ủng hộ tiền, vật...

Phường Ngọc Lâm: Nỗ lực – Quyết tâm xây dựng phường văn minh đô thị.

Ngày đăng 27/03/2020 | 04:21  | Lượt xem: 616
Xác định việc xây dựng tuyến phố trên địa bàn phường thành tuyến phố văn minh đô thị không chỉ là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng phường Ngọc Lâm trở thành một đô thị văn...

Phường Ngọc Lâm quyết liệt thực hiện Chỉ thị 15 của Chính phủ.

Ngày đăng 31/03/2020 | 11:53  | Lượt xem: 672
.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Ngọc Lâm năm 2019

Ngày đăng 24/03/2020 | 10:43  | Lượt xem: 236
Ngày 15/3/2019, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Ngọc Lâm đã tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân phường năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với chủ đề...

Hội ủy thác phụ nữ phường Ngọc Lâm với nguồn vốn mua nhà ở xã hội!

Ngày đăng 12/03/2020 | 03:57  | Lượt xem: 349
Xung quanh chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) năm 2020 là 4,8%.

Người phó Ban thanh tra nhân dân phường năng động, trách nhiệm

Ngày đăng 18/02/2020 | 01:24  | Lượt xem: 248
Khi nhắc đến anh Vương Đức Cương – Trưởng Ban CTMT tổ dân phố số 01 phường Ngọc Lâm mọi người biết đến anh với rất nhiều nhiệm vụ mà anh đang đảm nhận: Phó Ban TTND, Ban giám sát đầu tư của cộng...

Kết quả phong trào thi đua năm 2019.

Ngày đăng 10/02/2020 | 03:16  | Lượt xem: 190
.

Phường Ngọc Lâm sẵn sàng các phương án phòng, chống viurút nCoV.

Ngày đăng 06/02/2020 | 03:59  | Lượt xem: 422
.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Lâm đổi mới, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019!

Ngày đăng 18/12/2019 | 04:42  | Lượt xem: 479
Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của Chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể, Hội LHPN phường nỗ lực phấn đấu, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động và đã đạt...

Hội Người cao tuổi phường Ngọc Lâm với kết quả phong trào thi đua năm 2019.

Ngày đăng 12/12/2019 | 03:41  | Lượt xem: 275
Hội Người cao tuổi phường Ngọc Lâm với kết quả phong trào thi đua năm 2019.

MTTQ phường Ngọc Lâm: Hiệu quả từ công tác xây dựng chính quyền   

Ngày đăng 09/12/2019 | 09:54  | Lượt xem: 248
Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ phường Ngọc Lâm. Năm 2019, hệ thống MTTQ phường đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện hiệu quả công...

Đảng ủy Phường Ngọc Lâm thực hiện có hiệu quả Chương trình toàn khóa số 02-CTr/QU của Quận ủy

Ngày đăng 29/10/2019 | 09:35  | Lượt xem: 276
Đảng ủy phường xác định việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với tăng cường thực hiện kỷ cương hành chính nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình 02-Ctr/QU ngày 15/10/2015 của...

Đảng ủy phường Ngọc Lâm hoàn thành tốt Chương trình toàn khóa số 03-CTr/QU của Quận ủy.

Ngày đăng 29/10/2019 | 09:42  | Lượt xem: 329
Đảng ủy phường chủ động xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm thực hiện kế hoạch đối với từng đơn vị, bộ phận, cá nhân; chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH phường căn cứ vào chức...

Đảng ủy phường Ngọc Lâm thực hiện tốt Chương trình toàn khóa số 01-CTr/QU của Quận ủy.

Ngày đăng 29/10/2019 | 09:18  | Lượt xem: 371
Thực hiện chương trình số 01-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên...