ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

“Nội công, ngoại kích”, thủ đoạn chống phá Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 09/07/2020 | 04:04  | Lượt xem: 1
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, tung...

“Nội công, ngoại kích”, thủ đoạn chống phá Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 08/07/2020 | 11:05  | Lượt xem: 6
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, tung...

Đập tan chiêu trò bịa đặt về nhân sự đại hội Đảng

Ngày đăng 01/07/2020 | 08:24  | Lượt xem: 11
Từ trước thềm Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 12 (khóa XII), đến nay, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân... đã chủ ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất...

Chống phe cánh, xây tập thể đoàn kết

Ngày đăng 27/06/2020 | 09:14  | Lượt xem: 17
.

Cảnh giác với các chiêu trò “chạy phiếu bầu"

Ngày đăng 06/06/2020 | 08:54  | Lượt xem: 26
.

Vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 25/05/2020 | 09:48  | Lượt xem: 30
Là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về ba mặt: Chính trị, tư tưởng và...

Không thể phủ nhận thành quả dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Ngày đăng 25/05/2020 | 09:42  | Lượt xem: 22
(TG) - Dân chủ, nhân quyền là giá trị thiêng liêng mà toàn nhân loại hướng tới. Thế nhưng, đây cũng là chủ đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và một số tổ chức phi chính phủ được...

Những luận điệu nguy hại hơn dịch bệnh

Ngày đăng 04/03/2020 | 02:24  | Lượt xem: 39
.

Vạch trần bộ mặt phản động của các đối tượng trong vụ Đồng Tâm: Cảnh giác với những thông tin sai lệch trên không gian mạng

Ngày đăng 27/02/2020 | 03:02  | Lượt xem: 40
Bài viết sau đây giúp nhìn rõ bộ mặt thật của Lê Đình Kình và các đối tượng để người dân có thể tự giác phòng ngừa với các thông tin sai lệch...

Lợi dụng dịch bệnh để chống phá: Hành động vô lương

Ngày đăng 27/02/2020 | 03:00  | Lượt xem: 34
Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị đang tích cực vào cuộc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra. Tuy nhiên, không ít đối tượng đã lợi dụng dịch...

Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá

Ngày đăng 27/02/2020 | 10:56  | Lượt xem: 29
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần...

Lợi dụng dịch bệnh để chống phá: Hành động vô lương

Ngày đăng 17/02/2020 | 08:33  | Lượt xem: 45
Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị đang tích cực vào cuộc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra. Tuy nhiên, không ít đối tượng đã lợi dụng dịch...

Giữ vững tâm thế, bản lĩnh ứng phó trước các sự cố phát sinh trong xã hội

Ngày đăng 14/02/2020 | 03:58  | Lượt xem: 29
Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Cán bộ, đảng viên cần bày tỏ thái độ bình tĩnh, ý chí kiên định, không nao núng, dao động trước những tình huống phức tạp, sự cố phát sinh như dịch bệnh, thiên tai…...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thiêng liêng với lịch sử, với Đảng, Bác Hồ và Nhân dân

Ngày đăng 14/02/2020 | 02:53  | Lượt xem: 22
(TG) - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống lâu bền trong dòng chảy cách mạng Việt Nam suốt 90 năm qua chính là ở sự vận dụng sáng tạo, sự hoàn thiện, bổ sung và phát triển không...

Thủ đoạn giả danh trang điện tử phát tán thông tin chống phá Việt Nam

Ngày đăng 08/01/2020 | 03:22  | Lượt xem: 31
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng internet và mạng xã hội để tán phát tin giả, xấu độc nhằm chống phá Việt Nam. Trong đó, tạo lập các trang thông tin điện tử giả danh...

Lười học, ngại học lý luận chính trị - căn bệnh nguy hiểm

Ngày đăng 08/01/2020 | 03:19  | Lượt xem: 35
Lý luận có vai trò quan trọng và việc giáo dục lý luận chính trị (LLCT), xây dựng nhận thức đúng đắn và niềm tin vững chắc vào lý tưởng cộng sản, vào con đường và biện pháp do Đảng Cộng sản Việt...

Phòng và chống tệ cơ hội chính trị hiện nay

Ngày đăng 08/01/2020 | 03:17  | Lượt xem: 33
Để phòng, chống tệ cơ hội chính trị hiện nay có hiệu quả đòi hỏi phải thực hiện kiên quyết và đồng bộ nhiều giải pháp

Rèn luyện bản lĩnh chính trị là yêu cầu vừa cấp bách vừa thường xuyên

Ngày đăng 06/01/2020 | 09:24  | Lượt xem: 26
Bản lĩnh chính trị là sự kiên định, khả năng độc lập suy nghĩ, quyết định và hành động, là đòi hỏi cơ bản và trực tiếp đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, với cán bộ lãnh đạo, quản lý nói...

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 06/01/2020 | 09:14  | Lượt xem: 32
Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa...